ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: -2°C
Vējš: 0m/s

FIS Baltijas kauss 2023 3. posms

1-5 • 2 • 2023 / Sigulda

Sacensību programma: / Race program

05.02.2023
Baltic Cup U12,U14,U16,M SL

8.00. pacēlājs atvērts dalībniekiem / lift open for racers
8.30.-8.45.  1. trases apskate meitenēm/sievietēm / inspection 1 girls/women
8.40.-8.55. 1. trases apskate zēniem/vīriešiem / inspection 1 boys/men
9.10. Starts 1. braucienam meitenēm/sievietēm / Start run 1 girls/women
9.50. Starts 1. braucienam zēniem/vīriešiem / Start run 1 boys/men
10.45.-11.00. 2. Trases apskate meitenēm/sievietēm / inspection 2 girls/women
10.55.-11.10. 2. Trases apskate zēniem/vīriešiem / inspection 2 boys/men
11.20. Starts 2. brauciens meitenēm/sievietēm / Start run 2 girls/women
11.45. Starts 2. brauciens zēniem/vīriešiem / Start run 2 boys/men
Apbalvošana uzreiz pēc sacensību beigām / Prize giving right after the race

Pieteikumi un dalības maksa / Entries and entry fees

Pieteikšanās beigu termiņš FIS 02.02. plkst., 19.00. Pieteikumi jānosūta uz [email protected] izmantojot FIS formu un norādot sportista FIS kodu.

Dalības maksa FIS kalendārā iekļautajām sacensībām 20,- eur par startu jāpārskaita uz LSF norēķinu kontu: Latvijas Slēpošanas Federācija, reg nr: 40008023069, konts: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank līdz 2.02. plkst., 18.00., norādot Sacensību nosaukumu, datumu, vārdu, uzvāru, disciplīnu, kluba pārstāvniecību (Paraugs: BC3 03.02. FIS SL x 2, Juris Bērziņš, Valdis Krūmiņš – SK Sniegpārsla).

Entry deadline for FIS races 02.02. at 19.00. Entries to be sent to [email protected] using the FIS entry form and indicating the FIS code of the athletes.

Entry fee for FIS races 20,- per race have to be paid by a bank transfer to: Biedriba Latvijas Sleposanas Federacija, Reg.,nr: 40008023069, IBAN: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank before 2.02. 18.00. indicating name of the race, date, name of the athlete, discipline, club (Example: BC3 03.02. FIS SL x 2, Juris Berzins, Valdis Krumins  - SC Sniegparsla) 

Pieteikšanās U un M grupu sacensībām / Entries for U and M group races

Pieteikšanās U un M grupām www.ski.lv mājas lapā izmantojot saiti: https://www.infoski.lv/registracija/47/ Pieteikšanās tiks slēgta 01.02. plkst., 13.30.

Dalības maksa  U un M grupu Baltijas kausa sacensībās 20,- eur par startu jāpārskaita uz LSF norēķinu kontu LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank īdz 02.02. plkst., 18.00., norādot Sacensību nosaukumu, datumu, vārdu uzvāru, vecuma grupu, disciplīnu, kluba pārstāvniecību (Paraugs: BC3 03.02. SG U12, Valdis Krūmiņš – SK Sniegpārsla. Vai BC3 3-5.02. SG,GS,SL U12 Valdis Krūmiņš, Juris Bērziņš, U14 Jolata Zaķe- SK Sniegpārsla.)

LSF biedru statusa klubiem iespējams pieprasīt rēķinu sazinoties ar LSF grāmatvedi caur [email protected]

Athletes for U and M age categories can be entered only by using the online registration form in www.ski.lv by usin the link  https://www.infoski.lv/registracija/47/. The online registration will be closed 1.02. at 13.30. No athletes can be entered after the entry deadline.

Entry fee for U and M age categories in Baltic Cup races 20,- eur have to be paid by a bank transfer to: Biedriba Latvijas Sleposanas Federacija, Reg., nr: 40008023069, IBAN: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank before 2.02. 18.00. indicating name of the race, date, name of the athlete, discipline, club (Example: BC3 03.02. SG U12, Valdis Krumins – SK Sniegparsla. Or BC3 3.-5.02. SG,GS,SL U12 Valdis Krumins, Juris Berzins, U14 Jolanta Zake – SK Sniegparsla).

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Reģistrācijas & dalībnieki

Reģistrētie dalībnieki
Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv