ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 5°C
Vējš: 4m/s

FIS Baltijas kauss 2022 5. posms

14-26 • 3 • 2022 / Pyha, Somija

Sacensību Whatsapp grupa / Race WhatsApp group

Komandu pārstāvjus lūdzam pievienoties oficiālajai Whatsapp grupai “Baltic Cup Pyha 2022” skenējot QR kodu vai izmantojot saiti. “Baltic Cup Pyha 2022” būs oficiālā sacensību komunikācijas platforma informācijai par sacensību norisi, rezultātiem, dalībnieku sarakstiem, pieslēgšanās saitēm attālinātajām komandu pārstāvju sanāksmēm. Visas treneru pārstāvju sanāksmes paredzēts oragnizēt attālināti.

Team representatives are kindly asked to join the Whatsapp group “Baltic Cup Pyha 2022” by scanning the QR code or using the link. “Baltic Cup Pyha 2022” Whatsapp group will be the official communication platform regarding Baltic Cup race program, lists of competitors, results, links to the online team captains meetings. All team captains meetings are planned to be held online. 

Sacensību programma / Race program

Sacensību programma U un M grupām / Race program for U and M groups

13.03. 1. komandu pārstāvju sanāksme U12-U14-U16-M plkst., 19.00. / 1st team captains meeting U12-U14-U16-M at 19.00.
14.03. Officiālā SG treniņu diena / Official SG training day
15.03. Baltijas kauss SG/AC disciplīnās U un M vecuma grupām / Baltic Cup SG/AC for U and M age categories.
16.03. Baltijas kauss GS disciplinā U un M vecuma grupām / Baltic Cup GS for U and M age categories
17.03. Baltijas kauss SL disciplīnā U an M vecuma grupām / Baltic Cup SL for U and M age categories
18.03. Baltijas kauss PSL U un M vecuma grupām / Baltic Cup SL for U and M age categories
19.03. Sacensības bērniem 2012. gadā dzimušiem un jaunākiem / Race for kids born in 2012 and younger.

Sacensību programma FIS sacensībām / Race program for FIS races

21.03. 1. Attālinātā komandu pārstāvju sanāksme FIS sacensībām plkst., 19.00. / 1st Online TCM for FIS races at 19.00.
22.03. FIS Baltijas kauss NJC LAT GS / FIS Baltic Cup NJC LAT GS
23.03. FIS Baltijas kauss NC EST GS / FIS Baltic Cup NC EST GS
24.03. FIS Baltijas kauss NJC LAT SL / FIS Baltic Cup NJC LAT SL
25.03. FIS Baltijas kauss NC EST SL / FIS Baltic Cup NC EST SL
26.03. FIS Baltijas kauss PSL / FIS Baltic cup PSL 

Pieteikumi un dalības maksa / Entries and fees

Pieteikšanās FIS sacensībām / Entries for FIS races

Pieteikšanās beigu termiņš FIS 20.03. plkst., 19.00. Pieteikumi jānosūta uz [email protected] izmantojot FIS formu un norādot sportista FIS kodu.

Dalības maksa 20,- eur par startu jāsamaksā sacensību ofisā (vaicāt norādes Hotel Pyhatunturi reģistratūrā) ne vēlāk kā 2 h pirms komandu pārstāvju sanāksmes.

Entry deadline for FIS races 20.03. at 19.00. Entries to be sent to [email protected] using the FIS entry form and indicating the FIS code of the athletes.

Entry fee for FIS races 20,- per race have to be paid at the race office (ask for directions at the Hotel Pyhatunturi reception) no later than 2 hours before the respective team captains meeting.

Pieteikšanās U un M grupu sacensībām / Entries for U and M group races

Pieteikšanās U un M grupām www.ski.lv mājas lapā izmantojot saiti: https://www.infoski.lv/registracija/43/ Pieteikšanās tiks slēgta 12.03. plkst., 16.00.

Dalības maksa 20,- eur par startu jāsamaksā sacensību ofisā (vaicāt norādes Hotel Pyhatunturi reģistratūrā) ne vēlāk kā 2 h pirms komandu pārstāvju sanāksmes.

LSF biedru statusa klubiem iespējams pieprasīt rēķinu sazinoties ar LSF grāmatvedi caur [email protected]

Athletes for U and M age categories can be entered only by using the online registration form in www.ski.lv by usin the link  https://www.infoski.lv/registracija/43/

The online registration will be closed 3.03. at 16.00. No athletes can be entered after the entry deadline.

Entry fee for U and M races 20,- per race have to be paid at the race office (ask for directions at the Hotel Pyhatunturi reception) no later than 2 hours before the respective team captains meeting.

Informācija par pacēlāja cenām treniņu grupām / Information regarding lift ticket prices for training groups

Picture1.png

Lai varētu izmantot īpašās grupu cenas, slēpošanas kartes ir jāpiesaka iepriekš, vēlākais trīs darba dienas pirms ierašanās tirdzniecības birojā. Pasūtījumā jānorāda: komandas nosaukums, slēpošanas karšu skaits, ilgums, sportistu, treneru un apkalpojošā personāla vārdi un vecums. Pasūtot sezonas slēpošanas kartes, ir jānorāda licences numurs vai FIS kods.

Slēpošanas karšu pasūtījumi: [email protected] / tālr. +358 8 8600 400.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka īpašās cenas slēpošanas kartes treneriem ir personalizētas, tāpēc tās nav atļauts nodot kādam citam. Slēpošanas pacēlāja personālam ir tiesības atņemt slēpošanas kartes ļaunprātīgas izmantošanas gadījumā.

Par katriem astoņiem sportistiem viens treneris saņem bezmaksas vienas dienas slēpošanas karti vai par katrām astoņām apmaksātām treniņu sezonas slēpošanas kartēm treneris saņem vienu sezonas slēpošanas karti bez maksas. Slēpošanas kartes vecākiem un apkalpojošajam personālam ar treniņu tarifiem saskaņā ar vārdu sarakstu. Bērniem līdz 6 gadu vecumam bez maksas ar ķiveri un pieaugušā pavadībā.

To be entitled for the special Training Group Rates one needs to order ski passes in advance, the latest three weekdays before arrival from the Sales Office. The order should include: name of the team, number of ski passes, duration and names and ages of the athletes, coaches and service men. When ordering the Season ski pass, the license number or FIS code is required.

Ski pass orders: [email protected] / tel. +358 8 8600 400.

Please notice that special priced ski passes for trainers are personal and thus it isn't allowed to hand them over to someone else. The skilift personnel are entitled to take skipass away in case of misuse.

For each eight athletes one coach gets free day ski pass or for each eight paid training season ski pass the coach gets one season ski pass free of charge. Ski passes for parents and servicemen with training rates according to the name list. Under 6 year olds free of charge with a helmet on and accompanied by an adult.

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Reģistrācijas & dalībnieki

Reģistrētie dalībnieki
Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv