ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 11°C
Vējš: 0m/s

Vilciņa Kauss - No rotaļām līdz medaļām

22 • 1 • 2011 / Pilsētas trase Sigulda

img_2721_e1dcb.jpg

Sacensību organizātors:  Sporta klubs "Reflex" 
Adrese:
Lapu iela 4, Sigulda, LV-2150
Kontaktpersona:
Solvita Dreimane
29419133, e-pasts:
[email protected]

 • Dalības maksa: LVL 5,-
 • Sacensību programa: 
 • Sacensības notiek OC „Sigulda” (Pilsētas trase) – MAZAJĀ KALNĀ.
 • Reģistrācija un numuru saņemšana plkst. 9:30 – 11:00
 • Trases apskate plkst. 11:00 – 11:55
 • Starts plkst. 12:00

 

BĒRNU KALNU SLĒPOŠANAS SACENSĪBU
NOLIKUMS
2010./2011. 

1. MĒRĶIS

 •  Sarīkot svētkus maziem kalnu slēpošanas entuziastiem, dodot iespēju gūt sacensību pieredzi.
 • Noskaidrot, kurš ir pats ātrākais, veiklākais un drosmīgākais mazais kalnu slēpotājs

2. SACENSĪBU ORGANIZATORS

 • Sacensību organizatori ir kalnu slēpošanas sporta klubi (turpmāk tekstā KLUBS-organizators) sadarbībā ar Latvijas slēpošanas savienību (turpmāk tekstā LSS) 

3. SACENSĪBU LAIKS UN VIETA

 • Sacensības notiek vairākās kārtās zem kopējā nosaukuma „Vilciņa kauss”. Katras sacensību kārtas nosaukumu nosaka KLUBS – organizators.

Datums

Sacensību nosaukums

Vieta

KLUBS - organizators

22.01.2011.

1.kārta

„NO ROTAĻĀM LĪDZ MEDAĻĀM”

OC „Sigulda”

SK „Reflex”

19.02.2011.

2.kārta

„FISCHER KAUSS”

OC „Sigulda”

SK „Pantera”

 • Sacensību programmu sastāda KLUBA iecelts galvenais tiesnesis (turpmāk tekstā – GT)
 • Informācija par konkrēto sacensību programmu ir pieejama LSS mājas lapā www.infoski.lv ne vēlāk kā 5 dienas pirms sacensībām.
 • Gadījumā, ja sacensību dienā klimatiskie apstākļi uz trases vai trases segums neļauj pienācīgi rīkot sacensības, tad GT ir tiesības atcelt sacensības Nolikumā norādītajā dienā un mainīt sacensību programmu.
 • GT ir tiesības noteikt jebkuru citu dienu un laiku, kad notiks atceltās sacensības, savlaicīgi informējot par to sacensību dalībniekus. 

4. Sacensību vadība

 • KLUBS - organizators nodrošina tiesnešu kolēģiju, trases laika uzņemšanu, rezultātu apstrādi, apbalvošanu.
 • LSS nodrošina kopvērtējuma apbalvošanu.
 • Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti vecumā no 2000.gadā dzimušie un jaunāki, kuri apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.
 • D3 grupas dalībnieki trasi DRĪKST veikt kopā ar tēti, mammu, brāli, māsu vai citu pavadošo personu.
 • Dalībnieki „Vilciņa kausa” sacensībās tiek sadalīti sekojošās grupās meitenēm un zēniem atsevišķi: 

 

Grupa

Vecums

C grupa

2000. – 2001.gadā dzimušie

D1 grupa

2002. – 2003.gadā dzimušie

D2 grupa

2004. – 2005.gadā dzimušie

D3 grupa

2006.gadā dzimušie un jaunāki

 

6. SACENSĪBU DISCIPLĪNAS 

 • Sacensību disciplīnas nosaka katrai kārtai atsevišķi KLUBS organizators.
 • Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem. 
 • Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības. Izņēmums ir D3 grupa.
 • Ja veicot 1.trasi dalībnieku piemeklē neveiksme (DSQ vai DNF), dalībnieks DRĪKST startēt 2.trasē, noslēgumā saņemot mierinājuma balvu un diplomu „par piedalīšanos”.
 • Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK!
 • Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris. 
 • Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 25,00 Ls vērtībā.
 • Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 40,00 LVL. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem GT ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. GT pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda 40,00 LVL tiek atgriezta protesta iesniedzējam. GT noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 40,00 LVL netiek atgriezta.

8. VĒRTĒŠANA

 • Visu finišējušo dalībnieku rezultāti tiek apkopoti datu bāzē sezonas kopvērtējuma tabulas sastādīšanai. Kopvērtējumā tiek vērtēti katra dalībnieka divi labākie posmi. Ieskaiti kopvērtējuma tabulā nodrošina piedalīšanās vismaz divos posmos. Vienādas punktu summas gadījumā augstāku vietu ieņem dalībnieks ar uzrādītajiem augstākiem rezultātiem ( kuram vairāk 1.vietas, ja sakrīt, tad skatās pēc 2. un 3.vietām ).
 • Punktu piešķiršanas sistēma: 

1.vieta 100 p-ti

 7.vieta 36

 13.vieta 20

 19.vieta 12

 25.vieta 6

 2.vieta 80

 8.vieta 32

 14.vieta 18

 20.vieta 11

 26.vieta 5

 3.vieta 60

 9.vieta 29

 15.vieta 16

 21.vieta 10

 27.vieta 4

 4.vieta 50

 10.vieta 26

 16.vieta 15

 22.vieta 9

 28.vieta 3

 5.vieta 45

 11.vieta 24

 17.vieta 14

 23.vieta 8

 29.vieta 2

 6.vieta 40

 12.vieta 22

 18.vieta 13

 24.vieta 7

 30.vieta 1 p-ts

 

9. Apbalvošana 

 • KĀRTĀS – KATRĀS SACENSĪBĀS ATSEVIŠĶI:
 • Diplomu un veicināšanas balvas saņem visi sacensību dalībnieki, arī tie, kurus trasē ir piemeklējusi neveiksme.
 • Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā meitenēm un zēniem atsevišķi saņem kausu vai medaļu (nosaka KLUBS sacensību programmā), diplomu un veicināšanas balvu.
 • KLUBS – organizators var noteikt arī papildus apbalvošanu – mazākajam dalībniekam, absolūti ātrākajam, balvu izloze pēc starta numuriem u.c. To KLUBS paredz sacensību programmā. 
 • KOPVĒRTĒJUMĀ – Pirmo 3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā meitenēm un zēniem atsevišķi saņem kausu un diplomu 

10. Pieteikšanās sacensībām 

 • Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz ne vēlāk kā 24 stundas pirms sacensībām, norādot vārdu, uzvārdu un dzimšanas gadu. 
 • Pieteikumus nosūta uz KLUBA - organizatora norādīto e-pasta adresi.
 • Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.
 • Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija

11. Dalības maksa 

 • Dalības maksu nosaka KLUBS katrām sacensībām atsevišķi, informācijau par dalības maksas lielumu un pacēlāja maksu KLUBS paziņo sacensību programā 

12. nolikuma spēks

 • Nolikums ir spēkā vienu slēpošanas sezonu.
 • Nolikumu grozīt tiesīgi ir klubu treneru padome un LSS valde

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Saistītā informācija

Rezultāti

Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv