ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 21°C
Vējš: 3m/s

FIS Latvijas Čempionāts

18-19 • 2 • 2012 / Priekuļi

Screen Shot 2012-02-13 at 16.43.53.png

From 18th to 19th February, 2012, Latvian Ski Association invites You to FIS Cross country ski competition in Latvian ski centre Priekuli. Competition programme includes 5km and 10km C distances for ladies and men in both ski styles, so together it will be four races.

Priekuli hosted nationals with FIS status already last year, therefore we can affirm that athletes are guaranteed to experience well organised competition. Latvian Skiing association wishes good luck to all athletes in upcoming season and will welcome cross country skiers in Priekuli in the middle of February.

Sacensību organizators
Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas Savienība (LSS) sadarbībā ar attiecīgo čempionāta posmu tehniskajiem organizatotiem. Sacensību tehnisko organizāciju par katru posmu, uz līguma pamata abpusēji vienojoties, LSS nodod Sporta klubam, Sporta skolai vai kādai citai organizācijai.
Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS noteikumiem ņemot vērā šajā nolikumā minētās atkāpes.

Sacensību laiks, vieta, distances un atbildīgā organizācija
2012.gada  Latvijas Čempionātam pieaugušajiem un Latvijas meistarsacīkstēm jauniešiem un senjoriem distanču slēpošanā  notiek:

1.posms 18.-19.02.2012. Priekuļi, Cēsu Olimpiskais centrs,  Biedrība “Rollertour”
Intervāla starts – C īsā distance
Intervāla starts – F  īsā distance

2.posms 28.-29.01.2012. Vietalva, SK “Vietalva”
Stafete - C+F+F
Masu starts -C vidējā distance

3.posms 10.-11.03. 2012. Madona, Madonas BJSS
Sprints – F
Intervāla starts - F garā distance

* Konkrēto posmu distanču sadalījums pa grupām noteikts pielikumā.
* Par sacensību pārcelšanu vai atcelšanu tiek paziņots LSS mājaslapā līdz attiecīgās nedēļas trešdienas plkst. 18.00.

Sacensību vadība
Sacensību galveno tiesnesi un sekretāru apstiprina LSS valde. Konkrēto sacensību galvenie tiesneši nosaka konkrēto sacensību tiesnešu skaitu, ieceļ viņus, atceļ no amata un uzrauga viņu darbību. 

Pieteikumi
Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSS mājas lapas starpniecību ne vēlāk kā līdz plkst. 16.00 iepriekšējā dienā pirms attiecīgā posma pirmās sacensību dienas.
Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesniegt rakstiski (fakss) uz LSS Fax: 67387717
Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās ziņas.
No vienas organizācijas pieteikumu uz vienām sacensībām var iesniegt tikai 1. atbildīgā persona, ko pilnvaro attiecīgā organizācija, vai dalībnieks personīgi.
Par dalībnieku veselības stāvokli un tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga pieteikumu iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks.

Dalībnieku reģistrācija
Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.
Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā var, ja to atļauj konkrētas sacensību vietas tehniskie apstākļi, samaksājot dubultu starta naudu. Atļauts aizvietot saslimušu dalībnieku  stafetēs.

Dalības maksa
S12, V12, S14, V14, S16, V16, S18, V18 grupās - 2Ls par katru sacensību distanci
SE, VE, veterānu grupās - 4Ls par katru sacensību distanci.
Šī maksa attiecas arī uz katru dalībnieku stafetēs.

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Atbalstītāji
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv