ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 27°C
Vējš: 4m/s

Jaunumi

05 • 01 • 2024

Latvijas jaunatnes kauss 1. posms

Saistītā informācija

LATVIJAS JAUNATNES KAUSA 1.POSMS

"Latvijas Slēpošanas federācijas" vārdā ar prieku aicinām visus  apmeklēt "Latvijas Jaunatnes kausa" 1. posmu

VIETA UN DATUMS:

2024. gada 20. janvāris, "Baldones jib park", "Baldones waterjump", Latvija

https://maps.app.goo.gl/iFJ5Y8be3ZY9ERJn7  

PROGRAMMA:

19.01.2024 Treniņdiena 

 • 17:00 – 21:00 Brīvie treniņi

20.01.2024 Sacensību diena

 • 10:00 – 12:00 Reģistrācija un iesildīšanās
 • 12:00 – 12:10 Dalībnieku sapulce
 • 12:10 – 14:10 Kvalifikācija
 • 14:10 – 14:30 Pauze un parka kopšana
 • 14:30 – 15:30 Fināls
 • 16:00 Apbalvošanas ceremonija

*Sacensību programma ir provizoriska un sacensību laikā var tikt mainīta atkarībā no dalībnieku skaita vai nekontrolējamu apstākļu dēļ.

ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI:

Sacensības organizē "Latvijas Slēpošanas federācija"

Sacensību atbalsts; "Balcia", "Vauhti", "Pipelife", "Boards.lv".

SACENSĪBU PARKS UN FORMĀTS

Sacensības notiks "Baldones jib park" snovparkā. Sacensību parks sastāvēs no 4 vai 3  elementiem ar dažādu grūtības pakāpi.

Kvalifikācijā dalībniekus sagaida 15-20 min džems

Finālā dalībniekus sagaida 10-15 min džems

Tiesneši aplūkos triku sarežģītību, dažādību, stilu un tīro piezemēšanos. Sīkāka informācija par sacensību formātu un vērtēšanas kritērijiem tiks paziņota braucēju sapulcē.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2024.gada 19. janvārim plkst.20:00. Šajā saitē: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvHTfN2R1vZ2f-1J2U39ugNJMYxyEDSb66Gdks3-jfAOtdQ/viewform?usp=sf_link 

DALĪBAS MAKSA:

Dalības maksa 15 eur Dalības maksa jāsamaksā pirms reģistrācijas 20.01.2024 ar pārskaitījumu.

Nosaukums: biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV60HABA0551052122760

Kods: HABALV22

Apmaksas uzdevums: Dalības maksa Latvijas Jaunatnes kauss 1 (vārds, uzvārds un dzimšanas datums)

BALVA UN REZULTĀTI:

Sacensību dienā visi starta saraksti un rezultāti būs pieejami sacensību WhatsApp grupā.

Apbalvošanas ceremonijā visi rezultāti tiks summēti un organizatori apbalvos trīs dalībniekus katrā grupā ar diplomiem, kausiem un sponsoru dāvanām.

COVID 19:

Pirms ceļojuma, lūdzu, pārbaudiet spēkā esošos ierobežojumus oficiālajā vietnē https://covid19.gov.lv/lv/support-society/how-behave-safely/covid-19-control-measures

KONTAKTI:

Latvijas Slēpošanas federācija

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671

 

Uz tikšanos sacensībās!

 

LATVIA YOUTH CUP STAGE 1

FREEESKI AND SNOWBOARDING COMPETITION

On behalf of the "Latvian Skiing Federation", we are happy to invite all teams to attend the "Latvian Youth Cup" single freeski and snowboard competitions.

PLACE AND DATE:

January 20, 2024, "Baldones jib park", "Baldones waterjump", Latvia

https://maps.app.goo.gl/iFJ5Y8be3ZY9ERJn7

THE PROGRAM:

19.01.2024 School day

 •  17:00 – 21:00 Free training

20.01.2024 Competition day

 • 10:00 – 12:00 Registration and warm-up
 • 12:00 – 12:10 Riders' meeting
 • 12:10 – 14:10 Qualification
 • 14:10 – 14:30 Braking and shape change
 • 14:30 – 15:30 Final
 • 16:00 Award ceremony

*The competition program is provisional and may be changed during the competition depending on the number of participants or due to uncontrollable circumstances.

ORGANIZERS AND SUPPORTERS:

The competition is organized by the "Latvian Skiing Federation"

Competition supports; "Balcia", "Vauhti", "Pipelife", "Boards.lv".

COMPETITION PARK AND FORMAT:

The competition will take place in the "Baldones jib park" snow park. The competition park will consist of 4 or 3 boom elements with different degrees of difficulty.

15-20 min jams await the participants in the qualification

In the final, the participants are waiting for 10-15 min jams

Judges will look at the complexity, variety, style and clean landings of tricks. More details about the race format and judging criteria will be announced at the drivers' meeting.

ENTRANCE:

The application must be submitted by January 19, 2024 at 20:00. In this link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfdvHTfN2R1vZ2f-1J2U39ugNJMYxyEDSb66Gdks3-jfAOtdQ/viewform?usp=sf_link 

All participants mus fill and submit LSF athletes decleration https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf 

ENTRY FEE:

Participation fee 15 eur The participation fee must be paid before registration on 20.01.2024 by bank transfer.

Name: Society "Latvian Skiing Federation"

Bank: A/S Swedbank

Account: LV60HABA0551052122760

Code: HABALV22

Payment task: Participation fee Latvian Youth Cup 1 (name, surname and date of birth)

AWARD AND RESULTS:

On race day, all start lists and results will be available in the race WhatsApp group

At the award ceremony, all results will be summed up and the organizers will reward three participants in each group with diplomas, cups and gifts from sponsors.

COVID 19:

Before traveling, please check the current restrictions on the official website https://covid19.gov.lv/lv/support-society/how-behave-safely/covid-19-control-measures

CONTACTS:

Latvian Skiing Federation

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einars Lansmanis [email protected] +37126148671

 

See you at the competition!

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv