ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 16°C
Vējš: 1m/s

FIS Baltijas kauss 2022 4. posms

2-6 • 3 • 2022 / Pilsētas trase, Sigulda

Provizoriskā programma: / Provisional program

2.03.

FIS SL ENL NJR (U21)

8.00. pacēlājs atvērts dalībniekiem / lift open for racers
8.15.-8.30. trases apskate / inspection 1
8.45. starts 1. Brauciens /start run 1
9.05.-9.20. trases apskate / inspection 2
9.30. starts 2. Brauciens / start run 2

FIS SL ENL NJR (U21)

10.00.-10.15. trases apskate / inspection 1
10.25. starts 1. Brauciens / start run 1
10.45.-11.00. trases apskate / inspection 2
11.10. starts 2. Brauciens / start run 2
11.30. apbalvošana / prize giving

3.03.

Baltic Cup 4 FIS SL ENL

10.00.-10.15. trases apskate / inspection 1
10.25. starts 1. Brauciens / start run 1
10.45.-11.00. trases apskate / inspection 2
11.10. starts 2. Brauciens / start run 2
11.30. apbalvošana / prize giving

4.03.

Baltic Cup 4 FIS PSL

8.00. pacēlājs atvērts dalībniekiem / lift open for racers
8.15.-8.30. trases apskate / inspection 1
8.45. starts SL kvalifikācijas brauciens / start time SL qualification
10.30. trases apskate PSL / inspection PSL
11.00. Starts PSL fināli 1. Kārta / start time PSL first round

5.03.

Baltic Cup 4 GS U12-U14-U16-M

8.00. pacēlājs atvērts dalībniekiem / lift open for racers
8.30.-8.45.  1. trases apskate meitenēm/sievietēm / inspection 1 girls/women
8.40.-8.55. 1. trases apskate zēniem/vīriešiem / inspection 1 boys/men
9.00. Starts 1. braucienam meitenēm/sievietēm / Start run 1 girls/women
9.35. Starts 1. braucienam zēniem/vīriešiem / Start run 1 boys/men
10.35.-10.50. 2. Trases apskate meitenēm/sievietēm / inspection 2 girls/women
10.45.-11.00. 2. Trases apskate zēniem/vīriešiem / inspection 2 boys/men
11.05. Starts 2. brauciens meitenēm/sievietēm / Start run 2 girls/women
11.40. Starts 2. brauciens zēniem/vīriešiem / Start run 2 boys/men
Apbalvošana uzreiz pēc sacensību beigām / Prize giving right after the race

6.03.

Baltic Cup 4 PSL U12-U14-U16-M

8.00. pacēlājs atvērts dalībniekiem / lift open for racers
8.30.-8.45.  1. trases apskate meitenēm/sievietēm / inspection 1 girls/women
8.40.-8.55. 1. trases apskate zēniem/vīriešiem / inspection 1 boys/men
9.10. Starts kvalifikācijas braucienam meitenēm/sievietēm / Start qualification run 1 girls/women
9.45. Starts kvalifikācijas braucienam zēniem/vīriešiem / Start qualification run 1 boys/men
11.15. Trases apskate PSL fināli. / Inspection PSL.
12.00. Starts PSL fināli 1. kārta. / Start time 1st round PSL.

Pieteikumi un dalības maksa / Entries and fees

Pieteikšanās FIS sacensībām / Entries for FIS races

Pieteikšanās beigu termiņš FIS 28.02. plkst., 19.00. Pieteikumi jānosūta uz [email protected] izmantojot FIS formu un norādot sportista FIS kodu.

Dalības maksa FIS kalendārā iekļautajām sacensībām 20,- eur par startu jāpārskaita uz LSF norēķinu kontu: Latvijas Slēpošanas Federācija, reg nr: 40008023069, konts: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank līdz 1.03. plkst., 18.00., norādot Sacensību nosaukumu, datumu, vārdu, uzvāru, disciplīnu, kluba pārstāvniecību (Paraugs: BC4 16.-17.02. FIS SL NJR x 2 / FIS SL x 2, Juris Bērziņš, Valdis Krūmiņš – SK Sniegpārsla).

Entry deadline for FIS races 28.02. at 19.00. Entries to be sent to [email protected] using the FIS entry form and indicating the FIS code of the athletes.

Entry fee for FIS races 20,- per race have to be paid by a bank transfer to: Biedriba Latvijas Sleposanas Federacija, Reg.,nr: 40008023069, IBAN: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank before 1.03. 18.00. indicating name of the race, date, name of the athlete, discipline, club (Example: BC2 16.-17.02. FIS SL NJR x 2 / FIS SL x 2, Juris Berzins, Valdis Krumins  - SC Sniegparsla) 

Pieteikšanās U un M grupu sacensībām / Entries for U and M group races

Pieteikšanās U un M grupām www.ski.lv mājas lapā izmantojot saiti: https://www.infoski.lv/registracija/42/ Pieteikšanās tiks slēgta 3.03. plkst., 16.00.

Dalības maksa  U un M grupu Baltijas kausa sacensībās 20,- eur par startu jāpārskaita uz LSF norēķinu kontu LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank īdz 3.03. plkst., 16.00., norādot Sacensību nosaukumu, datumu, vārdu uzvāru, vecuma grupu, disciplīnu, kluba pārstāvniecību (Paraugs: BC2 18.02. GS U12, Valdis Krūmiņš – SK Sniegpārsla. Vai BC1 18-20.02. SG,GS,SL U12 Valdis Krūmiņš, Juris Bērziņš, U14 Jolata Zaķe- SK Sniegpārsla.)

LSF biedru statusa klubiem iespējams pieprasīt rēķinu sazinoties ar LSF grāmatvedi caur [email protected]

Athletes for U and M age categories can be entered only by using the online registration form in www.ski.lv by usin the link  https://www.infoski.lv/registracija/42/The online registration will be closed 3.03. at 16.00. No athletes can be entered after the entry deadline.

Entry fee for U and M age categories in Baltic Cup races 20,- eur have to be paid by a bank transfer to: Biedriba Latvijas Sleposanas Federacija, Reg., nr: 40008023069, IBAN: LV60HABA0551052122760 A/S Swedbank before 3.03. 16.00. indicating name of the race, date, name of the athlete, discipline, club (Example: BC2 18.02. SG U12, Valdis Krumins – SK Sniegparsla. Or BC2 18.-20. SG,GS,SL U12 Valdis Krumins, Juris Berzins, U14 Jolanta Zake – SK Sniegparsla).

Sacensību Whatsapp grupa / Race WhatsApp group

Treneri un komandu pārstāvji aicināti pievienoties Whatsapp grupai ielūguma saišu saņemšanai attālinātajām sanāksmēm, un vispārējas informācijas saņemšanai par sacensību norisi, rezultātiem. Pievienoties Whatsapp grupai iesmējams izmantojot saiti vai QR kodu: https://chat.whatsapp.com/Cc5hdLkJ0vZ3kcTn8Lq3lx

Team captains are invited to join the Whatsapp group for general information about the race, team captains meetings, race programs, results. Team captains can join the Whatsapp group by using the link  https://chat.whatsapp.com/Cc5hdLkJ0vZ3kcTn8Lq3lx

Komandu pārstāvju sanāksme / Team captains meetings

Pirmā attālinātā komandu pārstāvju sanāksme FIS vecuma grupām FIS SL ENL (NJR) 02.03. notiks 01.03. plkst 19.00. pieslēgšanās saite tiks nosūtīta “Baltic Cup 4 Sigulda 2022” Whatsapp grupai.

First online team Captains meeting for Latvian Cup 2nd stage FIS ENL (NJR) SL 23.02. will start at 19.00. on 22.02. by using the link: https://bit.ly/3HtvdV3

Pirmā attālinātā komandu pārstāvju sanāksme Baltijas kausa 4. posmam U12-U14-U16-M vecuma grupām GS 5.03., sāksies piektdien 4.03. plkst., 19.00. nospiežot uz saites:

First online team captains meeting for Baltic Cup 4th stage U12-U14-U16-M age categories for GS 5.03. will be held on Friday 4.03. and will start at 19.00. Team captains please join the meeting by using the link: https://bit.ly/3IrUWhP

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Reģistrācijas & dalībnieki

Reģistrētie dalībnieki
Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv