ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 1°C
Vējš: 8m/s

Jaunumi

24 • 02 • 2024

Mad Winter rail jam

MAD WINTER RAIL JAM

FREESKI UN SNOVBORDS BALTIJAS KAUSS 2.POSMS

“Latvijas Slēpošanas federācijas” vārdā aicinām visas komandas apmeklēt “MAD WINTER RAIL JAM” FIS rail event un Baltijas kausa 2. Posmu frīstaila slēpošanā un snovbordā

VIETA UN DATUMS:

24. februāris, “Grīziņkalns”, Rīga, Latvija

https://maps.app.goo.gl/mqAbQJkdZFhUertA7

PROGRAMMA

24.02.2024 Sacensību diena

 • 12:00 – 15:00 Iesildīšanās un reģistrācija
 • 15:00 – 15:20 Braucēju sanāksme
 • 15:00 – 15:30 Parka kopšana
 • 15:30 – 16:30 Snovborda kvalifikācija
 • 16:30 – 17:00 Parka kopšana
 • 17:00 – 18:00 Freeski kvalifikācija
 • 18:00 – 18:30 Parka kopšana
 • 18:30 – 19:00 Snovborda fināls
 • 19:00 – 19:30 Freeski fināls
 • 19:30 – 20:00 Apbalvošana

 *Sacensību programma ir provizoriska un sacensību laikā var tikt mainīta atkarībā no dalībnieku skaita vai nekontrolējamu apstākļu dēļ.

ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI

Sacensības organizē "Latvijas Slēpošanas federācija"

Sacensību atbalsts; “Ghetto game”, “Pipelife Baltic”, “Balcia.lv”, “Vauhti”, “Gopro Latvia”, “Boards.lv”, “Volcom”

NOTEIKUMI

 • Sacensības notiks pēc FIS noteikumiem un nolikuma frīstaila slēpošanai un snovbordam.
 • Šīs sacensības ir Rail event sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm
 • Šīs sacensības notiek pēc oficiālas programmas, kas būs pieejama visiem dalībniekiem
 • Organizatori patur tiesības mainīt programmu atkarībā no sniega apstākļiem, laikapstākļiem, dalībnieku skaita vai sacensību žūrijas lēmuma

DALĪBNIEKI

Dalībnieki sacenšas divos sporta veidos (frīstaila slēpošana un frīstaila snovbords) un tiek sadalīti šādās grupās:

 • Vīrieši (2010. gadā dzimuši un vecāki)
 • Sievietes (2010. gadā dzimušas un vecākas)

SACENSĪBU PARKS UN FORMĀTS

Sacensības notiks “Griziņkalna” parkā. Sacensību parks sastāvēs no 1 sekcijas. Uz tās atradīsies 6 m plakanais reils, 7 m uz augšu un uz leju reils un 5 + 7 m plakanas plastmasas caurules. 

Sacensību parks sacensību dienā var tikt mainīts atkarībā no laikapstākļiem un sniega.

Kvalifikācijā dalībniekiem paredzēts 45 min jam session. Finālā tiks 10 labākie slēpotāji un snovborda vīrieši. Sievietēm kvalifikācija un fināli būs kopā. Tiesneši dalībniekus vērtē 100 punktu skalā.

Finālā dalībnieki 30 min jam session + noslēdzošais mēģinājums. Tiesneši dalībniekus vērtē 100 punktu skalā. Sīkāka informācija par sacensību formātu un vērtēšanas kritērijiem tiks paziņota braucēju sapulcē.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Pieteikums jāiesniedz līdz 2024. gada 23. februārim 20:00. Šajā saitē: https://forms.gle/zsthdFPPS1sZjxwC7 Visiem dalībniekiem jābūt derīgam FIS kodam.

DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa 15 eur. Dalības maksa jāsamaksā līdz reģistrācijai 24.02.2024 ar pārskaitījumu.

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"

Banka: A/S Swedbank 

Konts: LV60HABA0551052122760

Kods: HABALV22

Maksājuma uzdevums: Dalības maksa mad winter rail jam (vārds, uzvārds un dzimšanas datums)

APBALVOŠANA UN REZULTĀTS

Trīs labākos vīriešus un trīs labākās sievietes katrā sporta veidā organizatori apbalvos ar diplomiem, medaļām, sponsoru balvām un naudas balvām.

Naudas balvas: Vīrieši 1. 150 €‎ 2. 100 € 3. 70 € / Sievietes 1. 70 € 2. 50 € 3. 30 € ‎

NAKŠŅOŠANA UN ĒDINĀŠANA

Rīgas pilsētā ir pieejamas dažādas apmešanās iespējas, apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk: https://www.riga.lv/en 

Sacensību dienā ēdienu būs iespējams iegādāties no https://meaetdaddy.lv 

NUMURI UN ĶIVERES

Oficiālo treniņu, sacensību un apbalvošanas ceremonijas laikā visiem sacensību dalībniekiem ir jāvalkā sacensību nummuri un ķiveres. 

ATBILDĪBA

Visi sportisti, amatpersonas un citi savas nacionālās asociācijas biedri, kas apmeklē un piedalās pasākumā, to dara uz savu risku. Organizatori, sponsori un atbalstītāji, darbinieki un brīvprātīgie nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kas radušās vai cietušas jebkuram sportistam, amatpersonai vai citai personai saistībā ar pasākuma organizēšanu vai dalību pasākumā.

Ikviens dalībnieks tiek aicināts vienmēr būt atbildīgam, sargājot savas personīgās mantas.

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Katram dalībniekam ir jābūt medicīniski apdrošinātam pašam. Organizatori neuzņemas nekādu atbildību par negadījumiem, bojātu aprīkojumu treniņu un sacensību laikā.

Ja pasākuma laikā notiek negadījumi kursos, organizators un medicīnas personāls ir atbildīgs par jebkuru medicīnisku lēmumu vai evakuāciju uz vietējo slimnīcu.

KONTAKTI

Latvijas Slēpošanas federācija

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

 Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671 

Uz tikšanos sacensībās!

MAD WINTER RAIL JAM
FREESKI AND SNOWBOARD BALTIC CUP 2ST STAGE

On behalf of the “Latvian Ski Federation” we are pleased to invite all teams to attend the “MAD WINTER RAIL JAM” FIS rail even and Baltic freeski and snowboard cup 2st stage. 

PLACE AND DATE:

24. February, “Grizinkalns”, Riga, Latvia

https://maps.app.goo.gl/mqAbQJkdZFhUertA7

PROGRAM

24.02.2024 Competition day

 • 13:00 – 15:00 Warm up and registration
 • 15:00 – 15:20 Riders meeting 
 • 15:00 – 15:30 Park reshape 
 • 15:30 – 16:30 Snowboard qualification
 • 16:30 – 17:00 Park reshape
 • 17:00 – 18:00 Freeski qualification
 • 18:00 – 18:30 Park reshape
 • 18:30 – 19:00 Snowboard final
 • 19:00 – 19:30 Freeski final 
 • 19:30 – 20:00 Awarding 

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or due to uncontrollable circumstances.

ORGANIZERS AND SUPORTERS 

The competition is organized by the "Latvian Ski Federation" 

Competition support; “Ghetto game”, “Pipelife Baltic”, ”Balcia.lv”, „Vauhti”, “Gopro Latvia”, “Boards.lv”, “Volcom”

PARTICIPANTS 

Participants compete in two sports (freestyle skiing and freestyle snowboarding) and are divided into the following groups: 

 • Men (born in 2010 and older) 
 • Women (born in 2010 and older) 

COMPETITION PARK AND FORMAT

The competition will take place on “Griziņkalns” park. Competition Park will consist of 1 jib sections. It will consist of 6 m flat rail, 7 m up-down rail and 5 + 7 m flat-down plastic tube. The competition park can be changed due to weather and snow condition on competition day.

In the qualification, the participants will have 30 min jam session. The best 10 ski man and snowboard men will go to the finals. Woman will have qualification and finals together. The judges evaluate the participants on a scale of 100 points. 

In the finals, the participants will 30 min jam session. The judges evaluate the participants on a scale of 100 points. More details about the competition format and evaluation criteria will be announced at the rider meeting.

ENTRY

Entry must be submitted before February 23, 2024, 8:00 p.m. At the following link: https://forms.gle/zsthdFPPS1sZjxwC7   All competitors, must have valid FIS code.

ENTRY FEE

Participation fee is 15 eur .Participation fee must be paid until registration 24.02.2024 via bank transfer.

Name: Association "Latvian Ski Federation"
Bank: A / S Swedbank 

Account: LV60HABA0551052122760
Code: HABALV22
Payment order: Participation fee mad winter rail jam (name, surname and date of birth) 

AWARDING AND RESULT

Organisers will award three best men and three best women in each sport with diplomas, medals, sponsor goodies and cash prizes. 

Cash prizes: Men 1. 150 €‎ 2. 100 €‎ 3. 70 €‎ / Women 1. 70 €‎ 2. 50 €‎ 3. 30 €‎

ACCOMMODITAION AND MEALS 

Various accommodation options are available in the Riga city visit this link to check more: https://www.riga.lv/en

On the competition day food will be available for pursues from https://meaetdaddy.lv   CONTACTS 

Latvians Ski federation

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

 Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671

 

See you at the competition! 

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv