ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 24°C
Vējš: 2m/s

Jaunumi

03 • 02 • 2024

Latvijas jaunatnes kauss 2. posms

LATVIJAS JAUNATNES KAUSA 2.POSMS

"Latvijas Slēpošanas federācijas" vārdā ar prieku aicinām visus  apmeklēt jauniešu frīstaila slēpošanas un snovborda sacensības, "Latvijas Jaunatnes kausa" 2. posms.

VIETA UN DATUMS:

2024. gada 3. februāris, atpūtas komplekss "Mežezers", Pļaviņas novads.

https://maps.app.goo.gl/P7awt7RDktjGrcxY8

PROGRAMMA:

2.02.2024 Treniņdiena 

 • 12:00 – 22:00 Brīvie treniņi

3.02.2024 Sacensību diena

 • 10:00 – 12:00 Reģistrācija un iesildīšanās
 • 12:00 – 12:10 Dalībnieku sapulce
 • 12:10 – 14:10 Kvalifikācija
 • 14:10 – 14:30 Pauze un parka kopšana
 • 14:30 – 15:30 Fināls
 • 16:00 Apbalvošanas ceremonija

*Sacensību programma ir provizoriska un sacensību laikā var tikt mainīta atkarībā no dalībnieku skaita vai nekontrolējamu apstākļu dēļ.

ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI:

Sacensības organizē "Latvijas Slēpošanas federācija"

Sacensībus atbalsta; "Balcia", "Vauhti", "Pipelife", "Burusports".

DALĪBNIEKI

Dalībnieki sacenšas divos sporta veidos (frīstaila slēpošanā un frīstaila snovbordā) un tiek sadalīti sekojošās grupās:

 • Jaunieši (2017. gadā dzimuši līdz 2013. gada dzimuši)
 • Juniori (2012. gadā dzimuši līdz 2006. gadā dzimuši)
 •  Meitenes (2017. gadā dzimušas līdz 2006. gadā dzimušas) 
 • Atvērtā grupa (šajā grupā var piedalīties jebkura vecuma un dzimuma dalībnieks un izcīnīt veicināšanas balvas)

SACENSĪBU PARKS UN FORMĀTS

Sacensības notiks "Mežezers" snovparkā. Sacensību parks sastāvēs no 2 tramplīniem un 3 slaidu  elementiem.

Kvalifikācijā un finālos dalībniekiem būs jāveic 3 braucieni no kuriem 1 labākāis tiks ieskaitīts.

Tiesneši vērtēs triku sarežģītību, dažādību, stilu un piezemēšanās precizitāti. Sīkāka informācija par sacensību formātu un vērtēšanas kritērijiem tiks paziņota braucēju sapulcē.

BALVAS UN REZULTĀTI:

Sacensību dienā visi starta saraksti un rezultāti būs pieejami sacensību WhatsApp grupā.

Apbalvošanas ceremonijā apbalvos trīs labākos dalībniekus jauniešu, junioru un meiteņu grupā ar kausiem un sponsoru dāvanām. Atvērtajā grupā dalībnieki sacenšas par veicināšanas balvām, šādās kategorijās: Labākais, Labākā, Labākais stils, Personība

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM:

Pieteikums jāiesniedz līdz 2024.gada 2. februārim plkst. 22:00. Šajā saitē: https://forms.gle/bg1DCX84AxPVQQJV7  

DALĪBAS MAKSA:

Dalības maksa 10 eur jāsamaksā pirms reģistrācijas 03.02.2024 ar pārskaitījumu. Reģistrācijā jāuzrāda maksājuma uzdevums. 

Nosaukums: biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV60HABA0551052122760

Kods: HABALV22

Apmaksas uzdevums: Dalības maksa Latvijas Jaunatnes kauss 2 (vārds, uzvārds un dzimšanas datums)

PACĒLĀJA BIĻETES UN NAKŠŅOŠANA

Pacēlāja biļete treniņu dienai uz 3 h būs 15 eur jā pievienojas freeski skolas treniņam no 18:30 – 21:30

Pacēlāja biļete sacensību dienā maksās 25 eur. To var iegādāties kasē, uzrādot sacensību numuru.

Naktsmītņu rezervācija zvanot  +37126411213

KONTAKTI:

Latvijas Slēpošanas federācija

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671

Uz tikšanos sacensībās!

 

LATVIA YOUTH CUP STAGE 2

FREEESKI AND SNOWBOARDING COMPETITION

On behalf of the "Latvian Skiing Federation", we are happy to invite all teams to attend the "Latvian Youth Cup" 2nd stage freeski and snowboard competitions.

PLACE AND DATE:

February 3rd 2024. Recreational complex "Mezezers", Plavina parish, Latvia

https://maps.app.goo.gl/P7awt7RDktjGrcxY8

THE PROGRAM:

2.02.2024 Training day

 • 12:00 – 22:00 Open trainings

3.02.2024 Competition day

 • 10:00 – 12:00 Registration and warm-up
 • 12:00 – 12:10 Riders' meeting
 • 12:10 – 14:10 Qualification
 • 14:10 – 14:30 Braking and shape change
 • 14:30 – 15:30 Final
 • 16:00 Award ceremony

*The competition program is provisional and may be changed during the competition depending on the number of participants or due to uncontrollable circumstances.

ORGANIZERS AND SUPPORTERS:

The competition is organized by the "Latvian Skiing Federation"

Competition supports; "Balcia", "Vauhti", "Pipelife", "Burusports".

PARTICIPANTS

Participants compete in two sports (freestyle skiing and freestyle snowboarding) and are divided into the following groups:

 • Kids (born in 2017 to 2013)
 • Juniors (born in 2012 to born in 2006)
 • Girls (born in 2017 to born in 2006)
 • Open group (members of any age and gender can participate in this group and win promotional prizes)

COMPETITION PARK AND FORMAT:

The competition will take place in the "Mezezers" snow park. The competition park will consist of 2 kickers and 3 slaid elements with different degrees of difficulty.

In the qualification and finals rides have 3 runs and the best counts. 

Judges will judge the complexity, variety, style and landings of tricks. More details about the race format and judging criteria will be announced at the drivers' meeting.

AWARD AND RESULTS:

On competition day, all start lists and results will be available in the Youth cup WhatsApp group.

At the award ceremony, organizers will reward three best participants in girl, kids and junior groups with cups and gifts from sponsors. In Open group participants will be awarded in this category’s: Best guy, Best girl, Most stylish, Favorite

ENTRANCE:

The application must be submitted by February 2nd , 2024 at 22:00. In this link: https://forms.gle/bg1DCX84AxPVQQJV7  

All participants must fill and submit LSF athletes decleration https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf 

ENTRY FEE:

Participation fee 10 euro Participation fee must be paid before registration on 3.02.2024 by bank transfer. At the registration please show payment approval. 

Name: Society "Latvian Skiing Federation"

Bank: A/S Swedbank

Account: LV60HABA0551052122760

Code: HABALV22

Payment task: Participation fee Latvian Youth Cup 1 (name, surname and date of birth)

LIFT TICKET AND ACOMADITATION 

Liftticket for training day 3 h will be 15 eur have to join freeski school training session from 18:30 – 21:30

Lift ticket for competition day will cost 25 eur. You can buy it at the cash register showing your start bib.

Make the reservations for accommodation +37126411213 

CONTACTS:

Latvian Skiing Federation

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einars Lansmanis [email protected] +37126148671

See you at the competition!

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv