ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 18°C
Vējš: 2m/s

Jaunumi

15 • 02 • 2024

Latvijas atklātais čempionāts

Saistītā informācija

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS

FIS FREESKI UN SNOVBORDA SACENSĪBAS SLOPESTYLE, BIG AIR DISCIPLĪNĀS UN BALTIJAS KAUSA 3. POSMS 

“Latvijas Slēpošanas federācijas” vārdā aicinām visas komandas apmeklēt “LATVIAN OPEN” FIS Slopestyle, Big Air un Baltijas kausa 3. posmu frīstaila slēpošanā un snovbordā.

VIETA UN DATUMS

02. - 03. marts, Atpūtas komplekss “Mežezers”, Pļaviņu novads, Latvija

https://www.mezezers.lv 

PROGRAMMA

01.03.2024 Atvērtie treniņi

 • 18:00 – 20:00 Komandu un sportistu reģisrācija

 • 18:00 – 22:00 Treniņi 

02.03.2024 Sacensību diena Slopestyle

 •  9:30 – 10:00 Komandas kapteiņu sapulce

 • 10:00 – 12:00 Treniņi

 • 12:00 – 15:00 Kvalifikācija

 • 15:00 – 15:30 Parka uzkopšana

 • 15:30 – 17:30 Fināli

 • 18:00 Apbalvošana

03.03.2024 Sacensību diena Big Air

 •  9:30 – 10:00 Komandas kapteiņu sapulce

 • 10:00 – 12:00 Treniņi

 • 12:00 – 14:00 Kvalifikācija

 • 14:00 – 14:30 Parka uzkopšana

 • 14:30 – 15:30 Fināli

 • 16:00 Apbalvošana

Sacensības organizē "Latvijas Slēpošanas federācija"

Sacensību atbalsts: “Pipelife Baltic”, “Balcia.lv”, “Vauhti”, “Therabody”

NOTEIKUMI

 • Sacensības notiks pēc FIS noteikumiem un nolikuma frīstaila slēpošanai un snovbordam.
 • Šīs sacensības ir Slopestyle un Big Air sacensības gan vīriešiem, gan sievietēm.
 • Šīs sacensības notiek pēc oficiālas programmas, kas būs pieejama visiem dalībniekiem.
 • Organizatori patur tiesības mainīt programmu atkarībā no sniega apstākļiem, laikapstākļiem, dalībnieku skaita vai sacensību žūrijas lēmuma.

DALĪBNIEKI

Dalībnieki sacenšas divos sporta veidos (frīstaila slēpošana un frīstaila snovbords) un tiek sadalīti šādās grupās:

 • Vīrieši (2010. gadā dzimuši un vecāki)
 • Sievietes (2010. gadā dzimušas un vecākas)

SACENSĪBU PARKS UN FORMĀTS

Sacensības notiks “Mežezera” snovparkā. Sacensību parks sastāvēs no 2 tramplīniem un 3 jib sekcijām. Uz tās atradīsies 6 m plakanais reils, 7 m uz augšu un uz leju reils un 5 + 7 m plakanas plastmasas caurules. 

Sacensību parks sacensību dienā var tikt mainīts atkarībā no laikapstākļiem un sniega.

Kvalifikācijā dalībniekiem paredzēts 45 min jam session. Finālā tiks 10 labākie slēpotāji un snovborda vīrieši. Sievietēm kvalifikācija un fināli būs kopā. Tiesneši dalībniekus vērtē 100 punktu skalā.

Finālā dalībniekiem paredzēts 30 min jam session + noslēdzošais mēģinājums. Tiesneši dalībniekus vērtē 100 punktu skalā. Sīkāka informācija par sacensību formātu un vērtēšanas kritērijiem tiks paziņota braucēju sapulcē.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

Pieteikums jāiesniedz līdz 2024. gada 01. martam 20:00. Šajā saitē: https://forms.gle/n9q4mL4uLzqadL5m8 

Visiem dalībniekiem jābūt derīgam FIS kodam.

DALĪBAS MAKSA 

Dalības maksa 15 eur. Dalības maksa jāsamaksā līdz reģistrācijai 24.02.2024 ar pārskaitījumu.

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"
Banka: A/S Swedbank
Konts: LV60HABA0551052122760
Kods: HABALV22
Maksājuma uzdevums: Dalības maksa Latvian Open (vārds, uzvārds un dzimšanas datums)

Pacēlāja biļete treniņu dienas 3 stundu sesijai ir 15 eiro (pirms tam sazinoties ar Eināru +37126148671). Vienas sacensību dienas pilnas dienas pacēlāju biļete maksā 25 eiro.

APBALVOŠANA UN REZULTĀTS

Trīs labākos vīriešus un trīs labākās sievietes katrā sporta veidā organizatori apbalvos ar diplomiem, medaļām, sponsoru balvām un naudas balvām.

Naudas balvas: Vīrieši 1. 150 €‎ 2. 100 € 3. 70 € / Sievietes 1. 70 € 2. 50 € 3. 30 € ‎

NAKŠŅOŠANA UN ĒDINĀŠANA

Slēpošanas kūrortā pieejamas naktsmītnes, rezervācija +37126411213 [email protected]

Restorāns "Mežezers" būs pieejams brokastīm, pusdienām un vakariņām.

NUMURI UN ĶIVERES

Oficiālo treniņu, sacensību un apbalvošanas ceremonijas laikā visiem sacensību dalībniekiem ir jāvalkā sacensību numuri un ķiveres (apbalvošanā tikai numuri). 

ATBILDĪBA

Visi sportisti, amatpersonas un citi savas nacionālās asociācijas biedri, kuri apmeklē un piedalās pasākumā, to dara uz savu atbildību. Organizatori, sponsori, atbalstītāji, darbinieki un brīvprātīgie nav atbildīgi par jebkādiem zaudējumiem vai traumām, kuras radušās jebkuram sportistam, amatpersonai vai citai personai saistībā ar pasākuma organizēšanu vai dalību pasākumā.

Ikviens dalībnieks tiek aicināts vienmēr būt atbildīgam, sargājot savas personīgās mantas.

NELAIMES GADĪJUMU APDROŠINĀŠANA

Katram dalībniekam ir jābūt medicīniski apdrošinātam pašam. Organizatori neuzņemas nekādu atbildību par negadījumiem, bojātu aprīkojumu treniņu un sacensību laikā.

Ja pasākuma laikā notiek negadījums, tad organizators un medicīnas personāls ir atbildīgs par jebkuru medicīnisku lēmumu vai evakuāciju uz vietējo slimnīcu.

KONTAKTI

Latvijas Slēpošanas federācija

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671 

Uz tikšanos sacensībās!

LATVIAN OPEN
FREESKI AND SNOWBOARD BALTIC CUP 3RD STAGE

On behalf of the “Latvian Ski Federation” we are pleased to invite all teams to attend the “LATVIAN OPEN” FIS Slopestyle, Big Air competition and Baltic freeski and snowboard cup 3rd stage. 

PLACE AND DATE:

02. – 03. March, “Mežezers” ski resort, Plavini parish, Latvia

https://www.mezezers.lv

PROGRAM

01.03.2024 Open training 

 • 18:00 – 20:00 Team registration
 • 18:00 – 22:00 Training

 02.03.2024 Competition day Slopestyle

 •  9:30 – 10:00 Team captain meeting 
 • 10:00 – 12:00 Training
 • 12:00 – 15:00 Qualification
 • 15:00 – 15:30 Park reshape 
 • 15:30 – 17:30 Finals 
 • 18:00 Awarding 

 03.03.2024 Competition day Big Air

 •  9:30 – 10:00 Team captain meeting 
 • 10:00 – 12:00 Training
 • 12:00 – 14:00 Qualification
 • 14:00 – 14:30 Park reshape 
 • 14:30 – 15:30 Finals 
 • 16:00 Awarding 

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or due to uncontrollable circumstances.

ORGANIZERS AND SUPORTERS 

The competition is organized by the "Latvian Ski Federation" 

Competition support: “Mežezers”, “Pipelife Baltic”, ”Balcia.lv”, „Vauhti”, “Therabody”

RULES

 • The competition will be held under FIS rules and regulation for freestyle skiing and snowboarding. 

 • These competitions are Slopestyle and Big Air for both men and women.

 • These competitions follow an official program that will be available to all participants.

 • The organizers reserves the right to change the schedule depending on snow conditions, weather, number of competitors or the decision of the competition jury.

PARTICIPANTS 

Participants compete in two sports (freestyle skiing and freestyle snowboarding) and are divided into the following groups: 

 • Men (born in 2010 and older) 

 • Women (born in 2010 and older) 

COMPETITION PARK AND FORMAT

The competition will take place on “Mežezers” snowpark. Competition Park will consist of 2 kickers and 3 jib sections. The competition park can be changed due to weather and snow condition on competition day.

In the qualification and in the finals participants will have 2 runs best one counts. Woman will have qualification and finals together. The judges evaluate the participants on a scale of 100 points. 

The judges evaluate the participants on a scale of 100 points. More details about the competition format and evaluation criteria will be announced at the rider meeting.

ENTRY

Entry must be submitted before March 1st, 2024, 8:00 p.m. At the following link: https://forms.gle/n9q4mL4uLzqadL5m8  

All competitors, must have valid FIS code.

ENTRY FEE / LIFT TICKET

Participation fee is 15 euro for one day, for both days its 30 euro. Participation fee must be paid until registration 24.02.2024 via bank transfer.

Name: Association "Latvian Ski Federation"
Bank: A / S Swedbank
Account: LV60HABA0551052122760
Code: HABALV22
Payment order: Participation fee LATVIAN OPEN (name, surname and date of birth)

Lift ticket for training day 3-hour session is 15 euro (before sing up to Einārs +37126148671). For one competition day full day lift ticket costs 25 euro.

AWARDING AND RESULT

Organisers will award three best men and three best women in each sport with diplomas, medals, sponsor goodies and cash prizes. 

Cash prizes: Men 1. 150 €‎ 2. 100 €‎ 3. 70 €‎ / Women 1. 70 €‎ 2. 50 €‎ 3. 30 €‎

ACCOMMODATION AND MEALS 

Accommodation options are available at the ski resort, for reservations: +371 26411213 [email protected]

“Mežezers” restaurant will be available for breakfast, lunch and diner. 

BIBS AND HELMETS 

It is necessary for all competitors to wear bibs and helmets through official training, competitions and award ceremony (bib only). 

LIABILITY 

All Athletes, officials and other members of their National Association who attend and participate in the event shall do so at their own risk. The Organizers, sponsors and suppliers, employees and volunteers shall not be held responsible to any losses or injuries incurred or suffered by any athlete, official or other person in conjunction with the organisation or staging of the event.
All participant are urged no to be negligent in safeguarding their personal belongings at all time. 

ACIDENTS INSURANCE AND PROTOCOLS 

Every competitor must be medically insured on her/his own. The Organizers declines any responsibility for accidents, damaged equipment during the training and competitions.
In case of accidents on courses during the event, medical personnel from the Organizing Committee and Ski Patrol will be responsible for any medical decision or evacuation to local hospital. 

CONTACTS 

Latvians Ski federation

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671 

See you at the competition! 

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv