ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 1°C
Vējš: 3m/s

Jaunumi

29 • 11 • 2023

JIB FRIDGE FIS rail event

JIB FRIDGE

FREESKI UN SNOVBORDA BALTIJAS KAUSS 1.POSMS

 

“Latvijas Slēpošanas federācija” un “Lietuvas Nacionālās slēpošanas asociācija” vārdā ar prieku aicinām visas komandas apmeklēt “JIB FRIDGE” FIS rail event un Baltijas frīstaila slēpošanas un snovborda kausa 1.posmu.

 

VIETA UN DATUMS:

15. - 17. decembris, “Snowarena”, Druskininkai, Lietuva

https://www.snowarena.lt/en/contacts 

 

PROGRAMMA

15.12.2023 Treniņdiena diena

 • 12:00 – 19:00 Atvērtie treniņi

 • 20:00 – 20:30 Komandas kapteiņu sanāksme

16.12.2023 Sacensību diena

 •  9:50 – 10:00 Braucēju tikšanās

 • 10:00 – 10:50 Iesildīšanās

 • 10:50 – 11:10 Parka pārveide

 • 11:10 – 12:40 Jaunieši U13

 • 12:40 – 14:00 Iesildīšanās

 • 14:00 – 15:30 Kvalifikācija

 • 15:30 – 15:40 Parka pārveide

 • 15:40 – 16:40 Fināls

 • 17:30 – 18:00 Apbalvošana

 17.12.2023 Sacensību diena

 •  9:50 – 10:00 Braucēju tikšanās

 • 10:00 – 10:50 Iesildīšanās

 • 10:50 – 11:10 Parka pārveide

 • 11:10 – 12:40 Kvalifikācija

 • 12:40 – 13:00 Parka pārveide

 • 13:00 – 13:30 Iesildīšanās

 • 13:30 – 14:30 Fināls

 • 15:00 – 15:30 Apbalvošana

*Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību laikā atkarībā no dalībnieku skaita vai nekontrolējamu apstākļu dēļ. 

ORGANIZATORI UN ATBALSTĪTĀJI

Sacensības organizē "Latvijas Slēpošanas federācija" un "Lietuvas Nacionālā slēpošanas asociācija"

Sacensību atbalsts no; "Balcia", "Vauhti".

SACENSĪBU PARKS UN FORMĀTS

Sacensības notiks snovparkā “Snowarena”. Sacensību parks sastāvēs no 3 vai 2 slaidu sekcijām un katrā sekcija tiks uzstādīti 2 vai 3 elementi.

Kvalifikācijā dalībniekiem būs iespēja veikt 2 braucienus, un gala rezultātā tiks ieskaitīts labākais. Tiesneši dalībniekus vērtē 100 punktu skalā. Finālos dalībniekiem tiks dots laika limits kurā tie var izpildīt pēc iespējas vairāk trikus. Tiesneši vērtē katru triku 10 punktu skalā un finālā tiek sasumēti 3 labākie triki. Sīkāk par sacensību formātu un vērtēšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sanāksmē.

 

PIETEIKŠANĀS DALĪBAI

Pieteikums jāiesniedz līdz 2023. gada 15. decembra plkst. 20:00. Šajā saitē: https://forms.gle/daUJyKVsT6CBnUcX6 Visiem dalībniekiem, izņemot U13 grupu, jābūt derīgam FIS kodam.

 

IEEJAS MAKSA

Dalības maksa 15 eur par katru dienu vai 30 eur par abām dienām. Dalības maksa jāsamaksā līdz reģistrācijai 15.12.2023 ar pārskaitījumu.

Nosaukums: Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"

Banka: A/S Swedbank

Konts: LV60HABA0551052122760

Kods: HABALV22

Maksājuma uzdevums: Dalības maksas JIB FRIDGE (vārds, uzvārds un dzimšanas datums)

Pacēlāja biļetes varēs iegādāties uz vietas. Cena par 3 dienu pacēlāja biļeti; 90 eiro šī ir īpaša cena tikai sacensību dalībniekiem un treneriem.

APBALVOŠANA UN REZULTĀTS

FIS reitingā sacensību rezultāti katrā sporta veidā tiks sadalīti junioru vīriešu, junioru sieviešu, vīriešu un sieviešu grupās.

Apbalvošanas ceremonijā visi rezultāti tiks summēti un organizatori apbalvos trīs labākos vīriešus un trīs labākās sievietes katrā sporta veidā ar diplomiem, kausiem, sponsoru labumiem un naudas balvām.

U13 grupa tiks apbalvota atsevišķi.

Naudas balvas: Vīrieši 1. 150 €‎ 2. 100 € 3. 70 € / Sievietes 1. 70 € 2. 50 € 3. 30 € ‎

IZMITINĀŠANA UN ĒDINĀŠANA

Druskininki pilsētā ir pieejamas dažādas izmitināšanas iespējas, apmeklējiet šo saiti, lai uzzinātu vairāk: https://druskininkai.lt/en/where-to-stay/

“Snowarena” piedāvā 3 dažādus restorānus. Bufete, ātrā ēdināšana un restorāns. https://www.snowarena.lt/en/services/resturant

COVID 19:

Pirms ceļojuma, lūdzu, pārbaudiet spēkā esošos ierobežojumus oficiālajā vietnē https://covid19.gov.lv/lv/support-society/how-behave-safely/covid-19-control-measures

KONTAKTI

Latvijas Slēpošanas federācija

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/ 

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671

Lietuvas nacionālā slēpošanas asociācija

Antanas Gaidamavičus [email protected] +37126148671

Tiekamies sacensībās!

 

JIB FRIDGE
FREESKI AND SNOWBOARD BALTIC CUP 1ST STAGE

On behalf of the “Latvian Ski Federation” and “Lithuanian National Skiing Association”, we are pleased to invite all teams to attend the “JIB FRIDGE” FIS rail even and Baltic freeski and snowboard cup 1st stage. 

PLACE AND DATE:

15. - 17. December, “Snowarena”, Druskininkai, Lithuania

https://www.snowarena.lt/en/contacts

 

PROGRAM

15.12.2023 Training day

 • 12:00 – 19:00 Free trainings

 • 20:00 – 20:30 Team captain meeting  

16.12.2023 Competition day

 •  9:50 – 10:00 Riders meeting

 • 10:00 – 10:50 Warmup 

 • 10:50 – 11:10 Park reshape

 • 11:10 – 12:40 Youth U13

 • 12:40 – 14:00 Warmup

 • 14:00 – 15:30 Qualification

 • 15:30 – 15:40 Park reshape

 • 15:40 – 16:40 Final

 • 17:30 – 18:00 Awarding 

17.12.2023 Competition day

 • 9:50 – 10:00 Riders meeting

 • 10:00 – 10:50 Warmup

 • 10:50 – 11:10 Park reshape

 • 11:10 – 12:40 Qualification

 • 12:40 – 13:00 Park reshape

 • 13:00 – 13:30 Warmup

 • 13:30 – 14:30 Finals

 • 15:00 – 15:30 Awarding 

 

 

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or due to uncontrollable circumstances.

 

ORGANIZERS AND SUPORTERS 

The competition is organized by the "Latvian Ski Federation" and “Lithuanian National Skiing Association”


Competition support; „Balcia”, „Vauhti”. 

 

COMPETITION PARK AND FORMAT

The competition will take place in the “Snowarena” snowpark. Competition Park will consist of 3 or 2 jib sections and in each section 2 or 3 elements will be set. 

In the qualification, the participants will have the opportunity to make 2 runs, and the best one will be counted in the final result. The judges evaluate the participants on a scale of 100 points. 

In the finals, the participants will be given a time limit in which they can perform as many tricks as possible. The judges rate each trick on a 10-point scale and the 3 best tricks are summed up in the final. More details about the competition format and evaluation criteria will be announced at the rider meeting. 

ENTRY

Entry must be submitted before December 15, 2023, 8:00 p.m. At the following link: https://forms.gle/UMcTnJzcvbxawXYH8     All competitors except U13 group, must have valid FIS code.

 

ENTRY FEE

Participation fee is 15 eur par each day or 30 eur for both days. Participation fee must be paid until registration 15.12.2023 via bank transfer.

Name: Association "Latvian Ski Federation"
Bank: A / S Swedbank 

Account: LV60HABA0551052122760
Code: HABALV22
Payment order: Participation fee jib fridge (name, surname and date of birth) 

 

Lift tickets can be both at the venue. Price for 3 day lift ticket; 90 euro this is a special price only for competitors and coaches. 

 

AWARDING AND RESULT

For FIS rankings competition results in each sport will be divided in junior men, junior women, men and women groups.

For awarding ceremony all results will be summed together and organisers will award three best men and three best women in each sport with diplomas, cups, sponsor goodies and cash prizes. 

U13 group will be awarded separatly

Cash prizes: Men 1. 150 €‎ 2. 100 €‎ 3. 70 €‎ / Women 1. 70 €‎ 2. 50 €‎ 3. 30 €‎

 

ACCOMMODITAION AND MEALS 

Various accommodation options are available in the Druskininki city visit this link to check more: https://druskininkai.lt/en/where-to-stay/

“Snowarena” offers 3 different restaurant choices. Bufet, fast food and restaurant. https://www.snowarena.lt/en/services/resturant

 

COVID-19: 

Before traveling please check the current restrictions at official website https://covid19.gov.lv/en/ support-society/how-behave-safely/covid-19-control-measures 

 

CONTACTS 

Latvians Ski federation

www.ski.lv

https://www.facebook.com/Latviansnbandfs

https://www.instagram.com/latvian_snowboard_freeski/

 

Einārs Lansmanis [email protected] +37126148671

 

Lithuanian national Skiing association 

Antanas Gaidamavičiuas [email protected] +37126148671 

 

 

 

 

See you at the competition! 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv