ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 25°C
Vējš: 3m/s

Jaunumi

09 • 08 • 2023

Jibba Jabba Games

"JIBBA JABBA GAMES" frīstaila slēpošanas un snovborda sacensības.

Vasaras izskaņā ir radīts jauna kocepta sporta spēļu pasākums, kurš dod iespēju apvienot sportu ar atpūtu. Visas dienas garumā pasākuma apmeklētājiem ir iespēja piedalīties dažādās sporta aktivitātēs, baudīt atspirdzinošus dzērienus un garšīgus ēdienus. Dienu noslēgt ar kārtīgu ballīti. Pasākuma organizatori ir parūpējušies lai arī frīstaila slēpotājiem un snovbordistiem būtu sava vieta šajā pasākumā.

Pasākums norisināsies 19. augustā "Baldones waterjump" teritorijā uz "Baldones jibpark" un "Baldones waterjump"

Sacensību formāts

„Jib park” sacensības

Sacensības nirisināsies "Jam" formātā. Dalībnieki tiek dalīti vairākās grupās jeb hītos. Katrai grupai tiek dotas 15 – 20 min lai braucēji var izpildīt trikus. Sacensību parks tiek veidots uz neliela paugura uz kura tiek izveidoti dažādi, dažādas sarežģitības elementi uz kuriem tiek izpildīti triki. Sacensības vērtē paši sacensību dalībnieki. Uzreiz pēc sacensību beigām sniedzot savu vērtējumu. 1. vieta 100 punkti 2. vieta 70 punkti 3. vieta 50 punkti. Kopvērtējumā sacensību sekretariāts aprēķina visus iesniegtos rezultātus un nosaka labākos 3 braucējus katrā grupā. Pirms sacensību sākuma norisinās bruacēju sapulce, kurā dalībniekiem tiek vēlreiz izskaidrota sacensību norise un vērtēšanas kritēriji.

"Waterjump" sacensības.

Sacensības norisinās „best trick” formātā. Sacensības norisināsies uz “waterjump” jeb tramplīna ūdenī. Kas sastāv no ieskrējiena, uzmetiena un piezemējuma ūdenī. Dalībniekiem tiks doti 5 mēģinājumi kuru laikā jāizpilda divi dažādi labākie triki. Sacensības vērtē paši sacensību dalībnieki. Uzreiz pēc sacensību beigām sniedzot savu vērtējumu. 1. vieta 100 punkti 2. vieta 70 punkti 3. vieta 50 punkti. Kopvērtējumā sacensību sekretariāts aprēķina visus iesniegtos rezultātus un nosaka vienu labāko snovbordistu un frīstaila slēpotāju. Pirms sacensību sākuma norisinās braucēju sapulce, kurā dalībniekiem tiek vēlreiz izskaidrota sacensību norise un vērtēšanas kritēriji.

Dalībnieki 

Dalībnieki sacenšas divos sporta veidos (frīstaila slēpošanā un frīstaila snovbordā) un tiek sadalīti sekojošās grupās:

"Jib park jam" sacensībās

 • Jaunieši 2009. gadā dzimuši un jaunāki
 • Atvērtā 2008. gadā dzimuši un vecāki
 • Meitenes 2016. gadā dzimušas un vecākas

"Waterjump best trick" sacensībās

 • Atvērtā 2008. gadā dzimuši un vecāki

Programma

 • 10:00 Atverās ieeja
 • 10:00 - 18:00 Atvērtie treniņi un reģistrācija
 • 19:00 - 22:00 "Jib park jam" sacensības
 • 22:00 - 23:00 "Waterjump best trick" sacensības

Pieteikšanās sacensībām un dalības maksa

Pieteikums var aizpildīt šajā saitē https://forms.gle/wNBNopoCywgnKJjc9  ne vēlāk kā 12 stundas pirms sacensībām, vai arī jāiesniedz sacensību sekretariātā sacensību dienā programmā norādītajā laikā. Sacensību dalības maksa ir ietverta ieejas biļetē uz “JIBB JABB GAMES” Ieejas biļetes var iegādāties klikšķinot uz šīs saites: https://ticketshop.lv/lv/events/5286

Atbalstītāji un apbalvošana

Sacensības atbalsta un balvu fondu nodrošina "Pipelife" baltija. "Jib park jam" sacensībās tiks apbalvoti katras grupas 3 labākie dalībnieki. "Waterjump best trick" sacensībās tiks apbalvots viens labākais frīstaila slēpotājs un viens labākais snovbordists.

Uz tikšano "JIBBA JABBA GAMES"

ENGLISH

"JIBBA JABBA GAMES" freestyle skiing and snowboarding competitions.

At the end of summer, a new concept sports event has been created, which gives an opportunity to combine sports with recreation. Throughout the day, event participants have the opportunity to participate in various sports activities, enjoy refreshing drinks and delicious food. End the day with a proper party. The organizers of the event have made sure that freestyle skiers and snowboarders also have their place in this event.

The event will take place on August 19 in the territory of "Baldones waterjump" on "Baldones jib park" and "Baldones waterjump"

Competition format

"Jib park" competition

The competition will take place in the "Jam" format. Participants are divided into several groups or hits. Each group is given 15-20 minutes so that the participants can perform tricks. The competition park is built on a small hill on which various elements of different complexity are created on which tricks are performed. The competition is evaluated by the participants themselves by giving points immediately after the end of the competition. 1st place 100 points 2nd place 70 points 3rd place 50 points. In the overall standings, the competition secretariat calculates all submitted results and determines the best 3 participants in each group. Before the start of the competition, a participant meeting takes place, where the course of the competition and the evaluation criteria are explained to the participants again.

"Waterjump" competition.

The competition takes place in the "best trick" format. The competition will take place on a water jump. Which consists of inrun, kicker and landing in the water. Participants will be given 5 attempts during which they must perform two different best tricks. The competition is evaluated by the participants themselves by giving points immediately after the end of the competition. 1st place 100 points 2nd place 70 points 3rd place 50 points. In the overall ranking, the competition secretariat calculates all submitted results and determines one best snowboarder and freestyle skier. Before the start of the competition, a participants meeting takes place, where the participants are once again explained the course of the competition and the evaluation criteria.

Participant

Participants compete in two sports (freestyle skiing and freestyle snowboarding) and are divided into the following groups:

In the "Jib park jam" competition

 • Youth born in 2009 and younger
 • Open born 2008 and older
 • Girls born in 2016 and older

In the "Waterjump best trick" competition

 • Open born 2008 and older

Program

 • 10:00 Entrance opening
 • 10:00 - 18:00 Trainings and registration
 • 19:00 - 22:00 "Jib park jam" competition
 • 22:00 - 23:00 "Waterjump best trick" competition

Competition application and participation fee

The application can be filled out at this link https://forms.gle/wNBNopoCywgnKJjc9 no later than 12 hours before the competition, or must be submitted to the competition secretariat on the day of the competition at the time specified in the program. The competition participation fee is included in the entrance ticket to "JIBB JABB GAMES" Entrance tickets can be purchased by clicking on this link: https://ticketshop.lv/lv/events/5286

Supporters and Rewarding

Competition support and prize fund is provided by "Pipelife" Baltija. In the "Jib park jam" competition, the best 3 competitors of each group will be awarded. In the "Waterjump best trick" competition, one best freestyle skier and one best snowboarder will be awarded.

See you at JIBBA JABBA GAMES!

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv