ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 4°C
Vējš: 5m/s

Jaunumi

23 • 02 • 2023

FIS Baltic cup un Latvijas atklātais čempionāts

Saistītā informācija

FIS BALTIJAS KAUSS

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS

FRĪSTAILA SLĒPOŠANĀ UN SNOVBORDĀ

Programma

Vieta un datums

Atpūtas komplekss „Mežezers” Aizkraukles novads, Pļaviņas, Latvija, LV-5120, 03.03. – 05.03.2023

https://www.mezezers.lv/

Sacensību kategorijas un grupas

1. FIS Baltijas kauss, Latvijas atklātais čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki, kas piedalās frīstaila slēpošanā un snovbordā.

Katrā sporta veidā tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki sieviešu konkurencē un atsevišķi vīriešu

konkurencē. Balvās ir kauss, naudas balva un sponsoru balvas.

2. Latvijas čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti frīstaila slēpotāji un snovbordisti kuri ir Latvijas republikas pilsoņi

un katrā sporta veidā tiks apbalvoti sieviešu un vīriešu grupas 3 labākie dalībnieki ar Latvijas

čempionāta medaļām un diplomiem.

3. FIS

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki un FIS rezultātos tiks dalīti 4 grupās, katrā sporta

veidā: vīrieši, vīrieši juniori, sievietes un sievietes juniores. Atsevišķa apbalvošana netiks

organizēta.

Laika Grafiks:

03.03.2022 piektdiena

 • 18:00 – 21:00 Reģistrācija
 • 18:00 – 22:00 Brīvie treniņi big air un slopestyle
 • 20:00 – 20:30 Komandas kapteiņu sapulce

04.03.2022 sestdiena SLOPESTYLE & 05.03.2022 svētdiena BIG AIR

 • 9:50 – 10:00 Dalībnieku sapulce
 • 10:00 – 10:50 Iesildīšanās
 • 10:50 – 11:00 Parka kopšana
 • 11:00 – 13:00 Snovborda un frīstaila slēpošanas kvalifikācija
 • 13:00 – 13:20 Parka kopšana
 • 13:30 – 15:00 Snovborda un frīstaila slēpošanas fināli
 • 15:30 – 16:00 Apbalvošana
 • 16:30 – 17:00 Komandas kapteiņu sapulce (tikai sestdien)
 • 17:00 – 20:00 Slopestyle treniņi

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku

skaita vai laikapstākļiem.

Sacensību parks un formāts

Sacensības norisināsies atpūtas kompleksa „Mežezers” snovparkā. Slopestyle sacensībām būs

kvalifikācijas un finālsacensības. Gan kvalifikācijā, gan finālos dalībniekiem būs iespēja veikt 2

braucienus, no kuriem 1 labākais tiks ieskaitīts gala rezultātā. Big air sacensībām būs kvalifikācija un

finālsacensības. Kvalifikācijā, dalībniekiem būs iespēja veikt 2 braucienus no kuriem viens labākais

tiks ieskaitīts. Finālos dalībniekiem būs iespēja veikt 3 lēcienus, no kuriem 2 tiks summēti gala

rezultātā. Tiem ir jābūt diviem dažādiem trikiem. Finālos varēs piedalīties 5 – 10 labākie dalībnieki.

Tiesneši visus dalībniekus gan kvalifikācijā, gan finālos vērtē 100 punktu skalā. Gan kvalifikācijā, gan

finālos tiek vērtēts kopējais iespaids. Katrs tiesnesis dalībniekiem piešķir līdz 100 punktiem par vienu

braucienu. Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku

un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Lai piedalītos sacensībās dalībniekam ir jāiegādājās vai jāaktivizē savs FIS kods. To var veikt rakstot

epastu uz [email protected] (Vēlos iegādātiets fis kodu / vārds uzvārds / personas kods / sporta veids /

klubs) Papildus jāveic pieteikšanās šeit : https://forms.gle/FVu8VBT7sAQEyg7o8 Dalībnieku

reģistrācijā dalībniekam obligāti jābut aizpildītai sacensību dalībnieka deklerācijai, to var iegūt šeit:

https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu

vecumu, uz reģistrāciju jāierodas kopā ar vecāku, likumīgo aizbildni, treneri vai pārstāvāmo.

Organizatori un atbalstītāji

Sacensības organizē „Latvijas slēpošanas Federācija”

Sacensības atbalsta; „Vauhti”, „Therabody”, „FIS-SKI”, „Pulsaar active”, „Vans alfa”, „Mežezers”,

„Sporta centrs”

Dalības maksa

Dalībniekiem, kas pārstāv Latvijas republiku, nav jāmaksā par dalību sacensībās.

Pacēlāja biļete ir atsevišķi jāiegādājas pie kases uzrādot starta nummuru. Pacēlāja biļetes cena uz 3

dienām būs 60 eiro.

Tiešraide

Sacensības tiks rādītas tiešraidē gan internetā, gan televīzijā. https://sportacentrs.com/

Nakšņošana un ēdināšana

Ir pieejamas dažādas nakšņošanas iespējas atpūtas kompleksā „Mežezers”, lai veiktu rezervāciju,

lūdzu, zvaniet uz šo talruni +371 26411213. Mežezera restorāns būs pieejams katru dienu no 11:00 –

22:00

Covid-19

Sacensības norisinās vadoties pēc Latvijas republikas Ministru kabineta noteiktajiem Covid-19

drošības pasākumiem. Sacensību dalībniekiem un skatītājiem ir pienākums tos ievērot! Par

ieceļošanu Latvijā aktuālo informāciju skatieties šeit: https://covid19.gov.lv/en/support-society/howbehave-

safely/covid-19-control-measures Uz tikšanos sacensībās!

FIS BALTIC CUP

LATVIAN FREESKI AND SNOWBOARD OPEN

Program

Place and date:

Leisure complex "Mežezers" Aizkraukles district, Pļaviņas, Latvia, LV-5120, 03.03. – 05.03.2023

https://www.mezezers.lv/

Competition categories and groups

1. FIS Baltic cup & Latvian Open

This category will include all participants who participate in freestyle skiing and snowboarding,

in each sport the 3 best participants will be awarded with cups, cash prizes and sponsor

prizes.

2. Latvian Championship

Freestyle skiers and snowboarders who are citizens of the Republic of Latvia will be included

in this category, and the best 3 participants of the women's and men's group with medals and

diplomas of the Latvian championship will be awarded in each sport.

3. FIS

All participants will be included in this category, but no separate award will be organized

Timetable:

03.03.2023 Friday TRAININGS

 • 18:00 – 21:00 Registration
 • 18:00 – 21:00 Free trainings big air and slopestyle
 • 20:00 – 20:30 Team capitain meeting

04.03.2022 Saturtday SLOPESTYLE and 05.03.2022 Sunday BIG AIR

 • 9:50 – 10:00 Riders meeting
 • 10:00 – 10:50 Warmup
 • 10:50 – 11:00 Big air reshap
 • 11:00 – 13:00 Snowboard and freeski qualification
 • 13:00 – 13:20 Big air reshap
 • 13:30 – 15:00 Snowboard and freeski finals
 • 15:30 – 16:00 Awarding
 • 16:30 – 17:00 Team captain meeteng (only Saturday)
 • 17:00 – 20:00 Slopestyle trainings

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on

the number of participants or weather conditions.

Competition park and format

The competition will take place in the snow park of the recreation complex "Mežezers". Slopestyle

competitions will have qualifiers and finals. Both in the qualification and in the finals, the participants

will have the opportunity to make 2 runs, and the best one will be counted in the final result. Big air

competition will have qualification and final competition. In the qualification, the participants will have

the opportunity to make 2 runs, and the best one will be counted. In the finals, participants will have

the opportunity to make 3 runs, participants must perform 2 different tricks and the best 2 scores will

be counted as final result. The best 5-10 participants will participate in the finals. Judges evaluate all

participants both in the qualification and in the finals on a scale of 100 points. Overall impression is

evaluated both in the qualification and in the finals. Each judge awards participants up to 100 points

per run. More details about the competition format and judging criteria will be announced at the

meeting of the competition participants and coaches.

Entry

Entry must be submitted before March 3, 2022, 8:00 p.m. at the following email address: E-mail:

[email protected] And also all participants must registration here: https://forms.gle/FVu8VBT7sAQEyg7o8

All competitors must have valid FIS code and must fill and sing “Latvian ski Federation” athletes

declaration https://www.infoski.lv/files/220118_declaration_eng_01c8d.pdf

Organizers and supporters

The competition is organized by the "Latvian Ski Federation"

Competition support; „Vauhti”, „Therabody”, „FIS-SKI”, „Pulsaar active”, „Vans alfa”, „Mežezers”,

„Sporta centrs”.

Entry fee

Participation fee is 10 eur par each discipline or 20 eur for both big air and slopestyle. Participation

fee must be paid until registration 03.03.2022 via bank transfer.

Name: Association "Latvian Ski Federation"

Bank: A / S Swedbank

Account: LV60HABA0551052122760

Code: HABALV22

Payment order: Participation fee Latvian Open (name, surname and date of birth)

Lift tickets can be both at the venue. Price for 3 day lift ticket; 60 euro this is a special price only for

competitors and coaches

Lieve brodcast

The competition will be broadcast live on the Internet and television. https://sportacentrs.com/

Accommodation and meals

Various accommodation options are available in the "Mežezers" recreation complex. To make a

reservation, please call +371 26411213. The „Mežezers”restaurant will be available every day from

11:00 a.m. to 10:00 p.m.

Covid-19

Before traveling please check the current restrictions at official website https://covid19.gov.lv/en/

support-society/how-behave-safely/covid-19-control-measures 

See you at the competition!

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv