infoski logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: -6°C
Vējš: 3m/s

Vilciņa kauss, 1.posms - Kūku mači

15 • 1 • 2023 / Gaiziņš, Lielā Golgāta trase

Mērķis

Sarīkot svētkus mazajiem kalnu slēpotājiem. Dot viņiem iespēju gūt pozitīvu sacensību pieredzi.

Popularizēt Gaiziņkalna kalnu slēpošanas trasi kā lielisku atpūtas un patīkamu brīvā laika pavadīšanas vietu.

Vieta un laiks

Sacensības notiek 2023.gada 15.janvārī, Gaiziņā, Lielā Golgāta trasē.

Reģistrācija un numuru saņemšana plkst. 13.00-13.30
Trases apskate plkst. 13.30-13.55
Starts 1.trasē plkst. 14.00
Starts 2.trasē 15 minūtes pēc 1.brauciena beigām (ja trases sniega segums apmierinošs, tad tā netiks mainīta)
Starta kārtība numuru kārtībā abi braucieni.
Apbalvošana U12 grupai apmēram plkst. 18.00

Sacensību vadība

Sacensības organizē SK Virsotne, sadarbībā ar LSF.

Sacensību galvenais tiesneseis–Kristaps Zvejnieks, tiesnešu kolēģiju nodrošina SK Virsotne.

Sacensību dalībnieki

Dalība sacensībās ir atklāta un var piedalīties visi interesenti vecumā no 2011.gadā dzimušie un jaunāki(U10 un U12 grupa), kuri apguvuši kalnu slēpošanas iemaņas un patstāvīgi, bez palīdzības var veikt sacensību trasi.

Dalībnieki tiks vērtēti sekojošās vecuma grupās:

2016. gadā dzimušie un jaunāki (zēni un meitenes atsevišķi)
2015. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
2014. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
2013. gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)
U12 grupa – 2011.-2012.gadā dzimušie (zēni un meitenes atsevišķi)

Sacensību disciplīnas

Programmā- milzu slaloms, lielie giganta mieti ( U10 vecuma grupai piemērota trase, vecākajiem bērniem jāizvērtē slēpju garuma piemērotība trasei).

Sacensību vērtēšana

Uzvarētājs katrā grupā tiek noteikts pēc divu trašu uzrādītā mazākā koplaika.

Sacensību rezultāts U10 grupas sportistiem tiks ieskaitīts arī LSF Vilciņa kausa 2023 sezonas kopvērtējumā.

Sacensību noteikumi

Ķivere ir obligāta visiem sacensību dalībniekiem.

Dalībniekam trase jāveic patstāvīgi, bez vecāku, treneru vai citu palīdzības.

Treniņi pa sacensību trasi NENOTIEK!

Par savu drošību dalībnieki atbild paši, viņu vecāki vai pavadošais treneris, apstiprinot to ar savu parakstu sacensību pieteikumā.

Dalībnieks sacensību teritorijā drīkst atrasties tikai pareizi uzvilktā numurā. Dalībnieks tiek diskvalificēts, ja sacensību laikā starta numurs tiek nekārtīgi valkāts vai arī netiek uzvilkts. Pēc sacensībām starta numurs jānodod sacensību organizētājiem. Numura tīšas sabojāšanas, nozaudēšanas vai neatgriešanas gadījumā, dalībniekam jāsedz zaudējumi 4vērtībā.

Protestu var iesniegt ne vēlāk kā 15 minūtes pēc konkrētās disciplīnas sacensību beigām adresējot to sacensību galvenajam tiesnesim. Kopā ar protestu sekretariātā jāiemaksā 50 eiro. Strīdīgo situāciju izskata tiesnešu kolēģija, bet lēmumu pieņem galvenais tiesnesis ne vēlāk kā 15 minūtes pēc protesta saņemšanas. Galvenā tiesneša pozitīva lēmuma un protesta apmierināšanas gadījumā iemaksātā nauda tiek atgriezta protesta iesniedzējam.

Galvenā tiesneša noraidoša lēmuma gadījumā iemaksātā nauda 50 eiro netiek atgriezta.

Apbalvošana

Notiks pēc katras grupas finiša konkrētai grupai.

Kūka būs katram! Visi sacensību dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas diplomiem. Pirmo trīs vietu ieguvēji katrā grupā saņems medaļas. Būs arī veicināšanas balvas!

Pieteikumi un sacensību izdevumi

Pieteikumi par piedalīšanos sacensībās jāiesniedz līdz 13.janvārim, plkst. 20:00 pa epastu: [email protected], aizpildot norādīto exel tabulu. Info par pieteikšanos un pieteikumiem – pa tālr.29119997, Jana Zvejniece

Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz organizatori.

Izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku piedalīšanos sacensībās sedz paši dalībnieki vai viņu komandējošā organizācija.

Dalības maksa 15 eiro

Maksa par pacēlāju 15 eiro

Organizatoriskā informācija sacensību dalībniekiem un līdzjutējiem

Sacensību vietā un laikā tiek ievēroti aktuālie noteikumi par pulcēšanās ierobežojumiem.

Pacēlāja biļetes Gaiziņkalna kasē katram sacensību dalībniekam iegādājas vecāks vai kluba pārstāvis.

Reģistrē sacensībām, izņem numurus un samaksā dalības maksu treneris par visiem kluba bērniem kopā.

Reģistrācija, numuru saņemšana un apbalvošana - kalna pakājē.

Ja veicot 1.trasi dalībnieku piemeklē neveiksme (DSQ vai DNF), dalībnieks DRĪKST startēt 2.trasē, noslēgumā saņemot mierinājuma balvu un diplomu „par piedalīšanos”.

Sacensību galvenais tiesnesis Kristaps Zvejnieks, SK Virsotne, tālr. 26456894

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Saistītā informācija

Rezultāti

Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv