ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 18°C
Vējš: 2m/s

"S! - Powerslide" kausa izcīņa

28 • 8 • 2014 / Sigulda, Laurenči

“S! – POWERSLIDE” KAUSA IZCINA
SACENSIBAS SKRITULSLIDOŠANA
N O L I K U M S

1. Merkis un uzdevums
Popularizet skritulslidošanas sporta veidu da˛adu vecumu paaud˛u vidu. Piesaistit jaunus klientus Siguldas Sporta un aktivas atputas centram. Veicinat lietderigu un fiziski aktivu briva laika pavadišanu.

2. Laiks un vieta
Sacensibas notiek 2014. gada, Siguldas Sporta un aktivas atputas centra, Sigulda, Puku iela 4, sekojošos datumos:
1. posms - 28. augusts;
2. posms - 4. septembris;
3. posms - 24. septembris;
4. posms - 2. oktobris;
5. posms - 16. oktobris;

3. Rikotajs
Sacensibas riko Siguldas Sporta un aktivas atputas centrs.

4. Sacensibu dalibnieki
Sacensibas var piedalities ikviens, kas apguvuši skritulslidošanas iemanas un ir atbilstošs veselibas stavoklis.

Dalibnieku grupas:
V6 un S6 grupas 2008. gada dzimušie un jaunaki (zeni un meitenes)
V8 un S8 grupas 2006. – 2007. gada dzimušie (zeni un meitenes)
V10 un S10 grupas 2004. – 2005. gada dzimušie (zeni un meitenes)
V12 un S12 grupas 2002. – 2003. gada dzimušie (zeni un meitenes)
V14 un S14 grupas 2000. – 2001. gada dzimušie (zeni un meitenes)
VJ un SJ grupas 1996. – 1999. gada dzimušie (zeni un meitenes)
VE un SE grupas 1995. – 1975. gada dzimušie (virieši un sievietes)
V40 un S40 grupas 1974. gada dzimušie un vecaki (virieši un sievietes)
V-OPEN un S-OPEN grupas 1995. gada dzimušie un vecaki atklata grupa iesacejiem (virieši un sievietes)

5. Programma
Starts plkst. 19:00 – 200m treka braucienam.
Provizoriska starta kartiba:
Plkst. 19:30 V6; S6 grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 19:40 V8; S8 grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 19:50 V10; S10 grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 20:00 V12; S12 grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 20:10 V14; S14 grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 20:20 VJ; SJ grupai (zeni un meitenes)
Plkst. 20:30 V-OPEN un S-OPEN grupai (virieši un sievietes)
Plkst. 20:40 VE; SE un V40, S40 grupai (virieši un sievietes)

Katra posma visi dalibnieki sakuma veic 200m (treka) distanci ar intervala startu!
Un pec tam pamatdistances:
1. posms: 28. augusts – visiem distances pa 200m apli. SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apli, SV14 – 4 apli, parejie – 7 apli
2. posms: 4. septembris – intervala starts. SV6,8 pa 200m apli, parejie 1,2km aplis. SV10, 12 – 1 aplis, SV14 – 2 apli, parejie 4 apli;
3. posms: 24. septembris - visiem distances pa 200m apli. SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apli, SV14 – 4 apli, parejie – 7 apli
4. posms: 2. oktobris - intervala starts. SV6,8 pa 200m apli, parejie 1,2km aplis. SV10, 12 – 1 aplis, SV14 – 2 apli, parejie 4 apli;
5. posms: 16. oktobris – visiem distances pa 200m apli. SV6, 8 - 1 aplis, SV10, 12 – 2 apli, SV14 – 4 apli, parejie – 7 apli;
Ja kada grupa ir pieteikuššies maz dalibnieku, to grupu var pielikt startet atrak kopa ar citu grupu, esiet uzmanigi un sekojiet lidzi jaunakajai informacijai.

6. Sacensibu noteikumi
- Visiem dalibniekiem sacensibas obligati jalieto aizsargkiveres! Ieteicami elkonu, celu un delnu aizsargi.
- Dalibniekam trase javeic patstavigi, bez vecaku, treneru vai citu palidzibas.
- Par dalibnieku drošibu un veselibas stavokli atbild tos pieteicošas skolas, klubi un organizacijas, individualo dalibnieku – paši, nepilngadigajiem – to vecaki, apstiprinot to ar savu parakstu pieteikuma anketa.
- Nozaudeta sacensibu čipa gadijuma – sods 50,00 Eur!

7. Vertešana
Katra posma rezultats tiek parversts punktos.
Kopvertejuma no pieciem posmiem tiek verteti katra dalibnieka četri labakie posmi. Vienadas punktu summas gadijuma augstaku vietu ienem dalibnieks, kurš ir uzradijis augstaku rezultatu pedeja posma.
Punktu pieškiršanas sistema:
1.vieta 50 p-ti 7.vieta 16 13.vieta 7 19.vieta 1
2.vieta 40 8.vieta 14 14.vieta 6 20.vieta 0
3.vieta 30 9.vieta 12 15.vieta 5 21.vieta 0
4.vieta 25 10.vieta 10 16.vieta 4 ….
5.vieta 20 11.vieta 9 17.vieta 3
6.vieta 18 12.vieta 8 18.vieta 2

8. Apbalvošana
Katra posma 1.-3.vietu ieguvejus apbalvo ar diplomiem (sanemt vares nakošaja posma). Sezonas kopvertejuma 1.-3.vietu ieguvejus visas vecuma grupas apbalvo ar rikotaju un atbalstitaju sarupetam balvam, kausiem, medalam un diplomiem. 4.-6. vietu ieguvejus ar diplomiem. Absoluti atrakais viriešu un sieviešu grupas dalibnieks cinisies par "S! - Powerslide kausa izcinas" celojošo kausu. Dalibnieku absoluti labakie rezultati (individualo distanču laiks + kopejais starts) tiks verteti pec punktu pieškiršanas sistemas.

9. Pieteikumi un registracija
Pieteikšanas sacensibam online registrešanas sistema majaslapa www.ba2.lv vai www.freeskate.lv, lidz katra posma nedelas iepriekšejas dienas plkst. 17:00! Pieteikumu precizešana un numuru sanemšana sacensibu diena ne velak ka 30 min pirms starta! Registracija sacensibu diena saksies no plkst.17:30!

10. Dalibas maksa
Izdevumus, kas saistiti ar sacensibu organizešanu sedz organizatori.
Ar iepriekšeju pieteikšanos online sistema:
V6, S6, V8, S8 grupas startejošajiem dalibas maksa nav.
V10, S10, V12, S12, V14, S14, VJ, SJ grupa startejošajiem dalibas maksa ir 2,00 Eur (registrejoties).
VE, SE, V40, S40 grupas startejošajiem dalibas maksa ir 4.00 Eur (registrejoties).
Piesakoties uz vietas, dalibas maksa dubultojas:
V6,S6, V8, S8 grupas startejošajiem dalibas maksa ir 2,00 Eur (registrejoties).
V10, S10, V12, S12, V14, S14, VJ, SJ grupas startejošajiem dalibas maksa ir 4,00 Eur (registrejoties).
VE, SE, V40, S40 grupas startejošajiem dalibas maksa ir 8,00 Eur (registrejoties).
Visas dalibas maksas veicamas sacensibu diena Siguldas Sporta un aktivas atputas centra kase.

11. Serviss
Sacensibu centra darbojas skritulslidu noma, dušas, pirts, WC, kafijas un dzerienu automats.

11. Informacijai
Rikotaji patur tiesibas koriget Papildus informacija: Janis Lazdans mob. tel. 29368877 vai pa e-pastu: [email protected] . Rezultati un jaunaka informacija interneta majaslapas: www.sigulda.lv , www.siguldassports.lv , www.freeskate.lv , www.infoski.lv , www.ba2.lv

Plakats_skritulo_Laurenci2014.jpg

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase

Saistītā informācija

Galerija

Kalnu slēpošanas sponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv