infoski logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: -2°C
Vējš: 1m/s

SES cup & Latvian Open

4-6 • 3 • 2022 / Munaka, Otepe, Igaunija

 

FIS SES SNOVBORDA KAUSS

LATVIJAS ATKLĀTAIS ČEMPIONĀTS FRĪSTAILA SLĒPOŠANĀ UN SNOVBORDĀ


Programma

Vieta un datums:

„Munakas” slēpošanas centrs, Otepe, Igaunija 4. – 6. Marts 2022. gads

Sacensību kategorijas un grupas

SES snovborda kauss

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti snovbordisti, kuri pārstāv kādu no SES dalībvalstīm un tiks apbalvoti sieviešu un vīriešu grupas 3 labākie dalībnieki ar kausiem un diplomiem.

Latvijas čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti frīstaila slēpotāji un snovbordisti kuri ir Latvijas republikas pilsoņi un katrā sporta veidā tiks apbalvoti sieviešu un vīriešu grupas 3 labākie dalībnieki ar Latvijas čempionāta medaļām un diplomiem.

Latvijas atklātais čempionāts

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki kas piedalās frīstaila slēpošanā un snovbordā un katrā sporta veidā tikas apbalvoti 3 labākie dalībnieki ar kausiem, naudas balvām un sponsoru balvām.

FIS

Šajā kategorijā tiks ieskaitīti visi dalībnieki. Snovbordā: sievtes juniores, sievietes, vīrieši juniori un vīrieši. Frīstaila slēpošanā: sievtes juniores, sievietes, vīrieši juniori un vīrieši. Šajā kategorijā atsevišķa apbalvošana netiks organizēta.

Laika Grafiks:

04.03.2022 piektdiena

Laiks

Darbība

18:00 – 21:00

Reģistrācija

18:00 – 21:00

Brīvie treniņi big air un slopestyle

21:00 – 21:30

Komandas kapteiņu sapulce

 

05.03.2022 sestdiena

10:00 – 10:10

Dalībnieku sapulce

10:10 – 11:30

Iesildīšanās

11:30 – 12:30

Snovbord big air kvalifikācija

12:30 – 13:30

Frīstaila slēpošanas big air kvalifikācija

13:30 – 14:00

Big air kopšana

14:00 – 15:00

Snovbord big air fināli

15:00 – 16:00

Frīstaila slēpošanas big air fināli

16:30 – 17:00

Apbalvošana

17:00 – 20:00

Slopestyle treniņi

20:00 – 20:30

Komandas kapteiņu sapulce

 

06.03.2022 svētdiena

10:00 – 10:10

Dalībnieku sapulce

10:10 – 11:30

Iesildīšanās

11:30 – 13:00

Snovbord slopestyle kvalifikācija

13:00 – 14:30

Frīstaila slēpošanas slopestyle kvalifikācija

14:30 – 15:00

Slopestail trases kopšana

15:00 – 16:00

Snovbord slopestyle fināli

16:00 – 17:00

Frīstaila slēpošanas slopestyle fināli

17:30 – 18:00

Apbalvošana

 

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku skaita vai laikapstākļiem.

Sacensību parks un formāts

Sacensības norisināsies  „Munakas” slepošanas kompleksa  snovparkā.  Big air sacensībām būs kvalifikācija un finālsacensības. Dalībniekiem būs iespēja veikt 3 lēcienus, no kuriem 2 tiks summēti galarezultātā. Tiem ir jābūt diviem dažādiem trikiem. Slopestyle sacensībām būs kvalifikācijas un finālsacensības. Dalībniekiem būs iespēja veikt 2 braucienus, no kuriem 1 labākais tiks ieskaitīts galarezultātā. Finālos varēs piedalīties 5 – 10  labākie dalībnieki. Tiesneši visus dalībniekus gan kvalifikācijā, gan finālos vērtē 100 punktu skalā. Gan kvalifikācijā, gan finālos  tiek vērtēts kopējais iespaids. Katrs tiesnesis dalībniekiem piešķir līdz 100 punktiem par vienu braucienu. Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Lai piedalītos sacensībās dalībniekam ir jāiegādājās vai jāaktivizē savs FIS kods. To var veikt rakstot epastu uz info@infoski.lv (Vēlos iegādātiets fis kodu / vārds uzvārds / personas kods / sporta veids / klubs) Papildus jāveic pieteikšanās šeit: https://liveheats.com/events/7719/registration Dalībnieku reģistrācijā dalībniekam obligāti jābut aizpildītai sacensību dalībnieka deklerācijai, to var iegūt šeit: https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf  Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uz reģistrāciju jāierodas kopā ar vecāku, likumīgo aizbildni, treneri vai pārstāvāmo.

 Organizatori un atbalstītāji

Sacensības organizē „Latvijas slēpošanas Federācija”

Sacensības atbalsta; „Monster energy”, „Therabody”, „FIS-SKI”, „SES”, „Akurat racks”, „Munakas”

Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir 10 eiro, par katru sacensību dienu vai 20 eiro kopā. Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu uz šo bankas kontu: Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija" A/S Swedbank, konta nr. LV19HABA0551031997550 maksājuma uzdevumā norādot: Maksa par dalību Latvian Open (dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas datums). Dalības maksa  sevī neietver pacēlāja biļetes maksu. Pacēlāja biļete ir atsevišķi jāiegādājas pie kases uzrādot starta nummuru. Pacēlāja biļetes cena uz 3 dienām būs 55 eiro. 

Covid-19

Sacensības norisinās vadoties pēc Igaunijas republikas Ministru kabineta noteiktajiem Covid-19 drošības pasākumiem. Sacensību dalībniekiem un skatītājiem ir pienākums tos ievērot! Par ieceļošanu Igaunijā aktuālo informāciju skatieties šeit: https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

Uz tikšanos sacensībās!

 

 

SES SNOWBOARD CUP

LATVIAN FREESKI AND SNOWBOARD OPEN

Program

Place and date:

Munakas Ski Center, Otepaa, Estonia March 4-6, 2022

Competition categories and groups

SES snowboard cup

This category will include snowboarders representing one of the SES member countries and will award the 3 best members of the women's and men's group with cups and diplomas.

Latvian Championship

Freestyle skiers and snowboarders who are citizens of the Republic of Latvia will be included in this category, and the best 3 participants of the women's and men's group with medals and diplomas of the Latvian championship will be awarded in each sport.

Latvian Open Championship

This category will include all participants who participate in freestyle skiing and snowboarding, and in each sport the 3 best participants with cups, cash prizes and sponsor prizes will be awarded.

FIS

All participants will be included in this category and will compeat in folowing groups. In snowboarding: women juniors, women, men juniors and men. Freestyle skiing: junior women, women, junior men and men. There will be no separate awards in this category.

Timetable:

Time

Action

18:00 – 21:00

Registration

18:00 – 21:00

Freetrainings big air and slopestyle

21:00 – 21:30

Team capitain meeting

 

05.03.2022 sestdiena

10:00 – 10:10

Riders meeting

10:10 – 11:30

Warmup

11:30 – 12:30

Snowboard big air qualification

12:30 – 13:30

Freeski big air qualification

13:30 – 14:00

Big air reshap

14:00 – 15:00

Snowboard big air finals

15:00 – 16:00

Freeski big air finals

16:30 – 17:00

Awarding

17:00 – 20:00

Slopestyle treinings

20:00 – 20:30

Team captain meeteng

 

06.03.2022 svētdiena

10:00 – 10:10

Riders meeting

10:10 – 11:30

Warmup

11:30 – 13:00

Snowboard slopestyle qualification

13:00 – 14:30

Freeski slopestyle qualification

14:30 – 15:00

Slopestyle corse reshap

15:00 – 16:00

Snowboard slopestyle finals

16:00 – 17:00

Freeski slopestyle finals

17:30 – 18:00

Awarding

 

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or weather conditions.

Competition park and format

The competition will take place in "Munakas" ski resort snow park. The big air competition will be a qualifier and a final. Participants will have the opportunity to make 3 jumps, 2 of which will be added up for final result. They must be two different tricks. The slopestyle competition will be qualifiers and finals. Participants will have the opportunity to take 2 runs, of which the best 1 will be the final result. The 5 - 10 best participants will be able to participate in the finals. The judges evaluate all participants in both the qualification and the finals on a 100-point scale. The overall impression is assessed in both the qualification and the finals. The details of the competition format and judging criteria will be announced at the meeting of the participants and coaches.

Entry

Entry must be submitted before March 3, 2022, 8:00 p.m. at the following email address: E-mail: info@ski.lv And also all participants must registration here: https://liveheats.com/events/7719/registrationAll competitors must have valid FIS code and must fill and sing “Latvian ski Federation” athletes declaration https://www.infoski.lv/files/220118_declaration_eng_01c8d.pdf

 

Organizers and supporters

The competition is organized by the "Latvian Ski Federation"

Competition support; "Monster energy", "Therabody", "FIS-SKI", "SES", "Akurat racks", "Munakas"Entry fee

 

Entry fee

 

Participation fee is 10 eur par each discipline or 20 eur for bouth big air and slopestyle. Participation fee must be paid until registration 04.03.2022 via bank transfer.

Name: Association "Latvian Ski Federation"

Bank: A / S Swedbank

Account: LV19HABA0551031997550

Code: HABALV22

Payment order: Participation fee foe SES cup (name, surname and date of birth)

 

Lift tickets can be both at the venue. Price for 3 day lift ticket; 55 euro this is a special price only for competitors and coaches

 

Covid-19

Before traveling please check the current restrictions at official website of “Ministry of Foreign Affairs Republics of Estonia” https://vm.ee/en/information-countries-and-self-isolation-requirements-passengers

 

See you at the competition!

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Twitter.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv