infoski logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 19°C
Vējš: 1m/s

"MAD WINTER" video sacensības

(10 • 1) - (3 • 4) • 2022 / Pasaule

"MAD WINTER" 2022

Frīstaila slēpošanas un snovborda videosacensības

Programma

Vieta un datums:

Video sacensību matereālus var filmēt jebkurā vietā pasaulē. Videomatereālam jābūt filmētam 2021./2022. gada ziemas sezonā.

Video nodošanas termiņi:

Datums

Posms

31.01.2022

1. posms

28.02.2022

2. posms

 

Sacensību formāts

Videoklipos dalībniekiem jāparāda sava prasme, stils un personība, un papildus slēpošanas vai snovborda darbībai tie var ietvert arī dzīvesveida un intervijas kadrus.

1. posmā dalībniekiem būs jāiesūta līdz 15 sekundēm īsu video.  Šis video var būt kā viens nepārtraukts video vai arī dažādu kadru motāža.

2. posmā tiks atlasīti labākie no 1. posmā iesūtītajiem video (skaits būs atkarīgs no kopējās dalībnieku skaita) un video veidotājiem būs jāiesūta līdz 60 sekundēm īsu video.

Trikus nav vēlams atkārtot, jo vairāk dažādu triku, jo labāk. Vienu triku var parādīt no dažādiem lenķiem. Ieticams izmantot dažādas filmēšanas vietas: ielas, snovparkus, frīraidu .

Pieteikšanās

Pieteikšanās norisinās elektroniski. Lai pieteiktos sacensībām, dalībniekiem ir jāiesūta video, vislabāk MP4 formātā (ja video tiek montēts uz iphone saglabajot video tas jāsaglabā mp4 formātā), sklmnti@gmail.com.  Sūtot video jāuzraksta vārds, uzvārds, dzimšanas datums un kādā grupā vēlās piedalīties.  

Grupas

Snovbordisti un frīstaila slēpotāji tiek dalīti šādās grupās

Grupa

Vecums

Atklātā

Dzimuši 2011. gadā un vecāki.

Iesācēji

Dzimuši no 2006. Līdz 2016 gadam.

Sievietes

Dzimušas 2011. gadā un vecākas.

 

Apbalvošana

Sacensībās tiks apbalvoti dalībnieki atseviši frīstaila slēpošanā un snovbordā.

 Iesācēju grupā tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki ar „boards.lv” dāvanu kartēm un „Stance” zeķēm, kā arī medaļām un diplomiem.

Sieviešu grupā tiks apbalvotas 3 labākās dalībnieces ar „boards.lv” dāvanu kartēm un „Stance”  zeķēm, kā arī ar medaļām un diplomiem.

Open grupā tiks apbalvoti 3 labākie dalībnieki ar naudas balvām, „Stance”  zeķēm, medaļām un diplomiem.

Atsevišķā vērtējumā par skatītāko video tiks apbalvots viens uzvarētājs ar jauno „Gopro 10”. Skatītākais video tiks noteikts vērtējot 2. posma instagram reel skatījumus un „patīk” atzīmes.

Ar „Monster energy” specbalvām tiks apbalvots viens snovbordists un viens slēpotājs, kuriem būs visiespaidīgākais ielas segments.

Ar „Therabody” masāžas pistoli tiks apbalvots viens video, kurā tiek ieguldīts vislielākais darbs (visvairāk video filmēšanas vietas, vislabākā montāža u.c.).

Organizē: Latvijas slēpošanas federācija

Atbalstītāji: „ boards.lv” „Volcom” „Stance”„Monster energy”„GoPro” „Therabody”

 

 

"MAD WINTER" 2022

Freestyle skiing and snowboarding video competition

Program

Place and date:

Video competition materials can be filmed anywhere in the world. The video material must be filmed in 2021/2022.  winter season.

Video submission deadlines:

Date

Stage

31.01.2022

1. stage

28.02.2022

2. stage

 

Competition format

In the videos, participants have to show their skill, style and personality, and in addition to skiing or snowboarding, they can include lifestyle and interview footage.

In Stage 1, participants will be required to submit a short video of up to 15 seconds. This video can be a single continuous video or a multiple frame edit.

The best videos of stage 1 will be  selected for stage 2 (the number will depend on the total number of participants) and the creators of the video will be required to submit a short video of up to 60 seconds.

It is not advisable to repeat the tricks. One trick can be shown from different angles. It is recommended to use various filming locations: streets, snow parks, freestyle.

Entry

The entry is submited electronically. To enrty for the competition, participants must send the video, the best if it's rendered in MP4 format (if the video is edited on an iphone it must be saved in mp4 format) sklmnti@gmail.com When sending the video, write participants name, surname, birth date and in which group you want to participate.

Groups

Snowboarders and freestyle skiers are divided into the following groups

Group

Age

Open

Born in 2011 and older

Beginners

Born from 2006 to 2016

Women

Born in 2011 and older

 

Rewarding

Competitors will be awarded individual in freestyle skiing and snowboarding.

 The 3 best participants In the beginners group, will be awarded with "boards.lv" gift cards and “STANCE” socks, as well as medals and diplomas.

The 3 best participants in the women's group will be awarded with "boards.lv" gift cards and “STANCE” socks, as well as with medals and diplomas.

The 3 best participants in the Open group will be awarded with cash prizes, “STANCE” socks, medals and diplomas.

In a separate rating for the most watched video, one winner will be rewarded with the new ” Gopro 10”. The most viewed video will be determined by rating the stage 2 ” Instagram” reel views plus like marks.

One snowboarder and one skier who will have the most impressive street segment will be awarded with special “Monster energy” prizes.

One video with the biggest invested work (all the more video filming space, the best editing, etc.) will be rewarded with the “Therabody” massage gun,

Organized by: Latvian Ski Federation

Supporters: "boards.lv" "Volcom" "Stance" "Monster energy" "GoPro" "Therabody"

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Twitter.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv