infoski logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 20°C
Vējš: 2m/s

"Jauniešu kauss" 2. posms

19 • 2 • 2022 / Atpūtas kompleks "Milzkalns"

 

Jauniešu kauss 2022

Frīstaila slēpošana un snovbords 2. posms


Programma

Vieta un datums:

Atpūtas kompleks „Milzkalns” "Dižkalni", Smārdes pagasts, Tukuma novads, Latvija 19.02.2022

Laika Grafiks:

Laiks

Darbība

10:00 – 11:00

Sacensību dalībnieku reģistrācija

10:00 – 11:30

Brīvie treniņi

11:30 – 11:45

Sacensību dalībnieku un treneru sapulce

11:45 – 12:00

Parka kopšana

12:00 – 13:00

Snovborda kvalifikācija  (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

13:00 – 13:20

Parka kopšana

13:30 – 14:30

Frīstaila slēpošanas kvalifikācija (Meitenes – Jaunieši – Juniori)

14:30 – 15:50

Parka kopšana, rezultātu apreķināšana

16:00 – 16:45

Snowboard fināli

16:45 – 17:30

Parka kopšana

17:00 – 17:45

Frīstaila slēpošanas fināli

18:30

Apbalvošana

Sacensību programma ir provizoriska un var tikt mainīta sacensību gaitā, vadoties pēc dalībnieku skaita vai laikapstākļiem.

Sacensību parks un formāts

Sacensības norisināsies  atpūtas komplekasa „Milzkalns” snovparkā. Parks ir veidots no dazādiem elementiem, tramplīniem, boksiem, reiliem, sienām utt.. Kvalifikācijā dalībnieki dalībnieki katrs veiks 3 braucienus un 2 labākie no tiem tiks summēti. Dalībniekiem ir jācenšās parādīt pēc iespējas vairāk dažādākus trikus gan uz tramplīniem, gan uz skaidiem. Tiesnešī ņem  vērā arī rotāciju virzienu.  Finālos varēs piedalīties 5 – 10  labākie dalībnieki, kuriem katram būs iespēja veikt 3 braucienu, tieši tāpat kā kvalifikācijā. Tiesneši visus dalībniekus gan kvalifikācijā, gan finālos vērtē 100 punktu skalā. Gan kvalifikācijā, gan finālos  tiek vērtēts kopējais iespaids. Katrs tiesnesis dalībniekiem piešķir līdz 100 punktiem par vienu braucienu. Sīkāk par sacensību formātu un tiesāšanas kritērijiem tiks paziņots sacensību dalībnieku un treneru sapulcē.

Pieteikšanās

Pieteikšanās norisinās elektroniski šeit: https://liveheats.com/events/7380/registration  Dalībnieku reģistrācijā dalībniekam obligāti jābut aizpildītai sacensību dalībnieka deklerācijai, to var iegūt šeit: https://www.infoski.lv/files/lsf_deklaracija_2018_786e0.pdf  Dalībniekiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, uz reģistrāciju jāierodas kopā ar vecāku, likumīgo aizbildni, treneri vai pārstāvāmo.

Atbalstītāji un apbalvošana

Sacensībās tiks apbalvoti katras grupas 3 labākie dalībnieki. Šīs sacensības atbalsta un balvas būs sarūpējuši: Veikas „Boards.lv” ar brendiem „stace” un „volcom”, „Balansa dēlis”, „Vauhti” slēpošanas un snovborda kopšanas līdzekļi, „Cesar” ar „Nongshim” un „”UDENSPUDELE.lv” Vēl sacensību uzvarētāji tiks apbalvotie ar kausiem un diplomiem.

Dalības maksa

Sacensību dalības maksa ir 10 eiro, tā sevī neietver pacēlāja biļetes maksu. Pacēlāja biļete ir atsevišķi jāiegādājas atsevišķi pie kases uzrādot starta nummuru. Dalībnieka un treneru (viens treneris uz komandu) pacēlāja biļetes cena būs 20 eiro.  Dalības maksa jāmaksā veicot dalībnieka reģistrāciju ar pārskaitījumu uz šo bankas kontu: A / S Swedbank Konts: Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija" konta nr. LV19HABA0551031997550 maksājuma maksājuma uzdevumā norādot: Maksa par dalību Jauniešu kauss 2. Posms (dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas datums).

Covid-19

Sacensības norisinās vadoties pēc Latvijas republikas Ministru kabineta noteiktajiem Covid-19 drošības pasākumiem. Sacensību dalībniekiem un skatītājiem ir pienākums tos ievērot!

Uz tikšanos sacensībās!

 

Youth Cup 2022

Freeski and snowboarding stage 2

 

Program

Place and date:

Recreation complex "Milzkalns" "Dižkalni", Smārde parish, Tukums region, Latvia 19.02.2022

Timetable:

Time

Action

10:00 – 11:00

Registration of competition participants

10:00 – 11:30

Free training

11:30 – 11:45

Meeting of participants and coaches

11:45 – 12:00

Park maintenance

12:00 – 13:00

Snowboard qualification (Girls - Youth - Juniors)

13:00 – 13:20

Park maintenance

13:30 – 14:30

Freestyle Ski Qualification (Girls - Youth - Juniors)

14:30 – 15:50

Park maintenance, calculation of results

16:00 – 16:45

Snowboard finals

16:45 – 17:30

Park maintenance

17:00 – 17:45

Freeski finals

18:30

Rewarding

*The competition program is preliminary and can be changed during the competition depending on the number of participants or weather conditions.

Competition park and format

The competition will take place in the snow park of the recreation complex "Milzkalns". The park is made up of various elements, kickers, boxes, rails, walls, etc ... Participants in the qualification will make 3 runs each and the best 2 will be added together. Participants should try to show as many different tricks as possible on both the kickers and slides. The judge also takes into account the direction of rotation. The 5 - 10 best participants will be advanced to finals, each of whom will have the opportunity to make 3 runs, just like in the qualification. The judges evaluate all participants in both the qualification and the finals on a 100-point scale. The overall impression is assessed in both the qualification and the finals. Each judge awards participants up to 100 points per run. The details of the competition format and judging criteria will be announced at the meeting of the participants and coaches.

Entry

The application is done electronically here: https://liveheats.com/events/7380/registration In the registration of participants, the participant must have a completed declaration of the competitor, it can be obtained here: https://www.infoski.lv/files/lsf_d deklaracija_2018_786e0.pdf who have not reached the age of 18 must come to the registration with a parent, legal guardian, coach or principal.

Supporters and rewards

The 3 best participants in each group will be awarded in the competition. The support and prizes of this competition will be provided by: Boards.lv stores with the brands “stace” and “volcom”, “Balansa dēlis”, “Vauhti” ski and snowboard care products, “Cesar” with “Nongshim” and “UDENSPUDELE.lv”  The winners of the competition will also be awarded with cups and diplomas.

Entry fee

The entry  fee is 10 euros, it does not include the lift ticket fee. The lift ticket is separate from the entry fee. The ticket price for the lift of the participant and the coaches (one coach per team) will be 20 euros.  Entry fee must be paid upon registration by transfer to the following bank account: A / S Swedbank Account: Association "Latvian Ski Federation" account no. LV19HABA0551031997550 payment order indicating: Participation fee Youth Cup Stage 2 (participant's name, surname and date of birth).

Covid-19

The competition is based on the Covid-19 security measures set by the Cabinet of Ministers of the Republic of Latvia. Competitors and spectators are obliged to follow them!

See you at the competition!

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Twitter.com pase
Google.com pase
Ģenerālsponsori
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv