ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 28°C
Vējš: 2m/s

FIS Latvijas Čempionāts Rollerslēpošanā 2022 3. posms

17-18 • 9 • 2022 / Smeceres Sils, Madona

 

1.     VIETA

Sporta un atpūtas bāze Smeceres Sils, Madona

2.     TEHNISKAIS RĪKOTĀJS

Sacensības organizē Latvijas Slēpošanas federācija (LSF) sadarbībā ar Madonas novada pašvaldību un biedrību A-Madona

3.     SACENSĪBU NORISES KĀRTĪBA

Sacensības tiek organizētas un norisinās saskaņā ar FIS noteikumiem, ņemot vērā nolikumā un sacensību programmā minētās atkāpes.

4.     SACENSĪBU PROGRAMMA

2022. gada 17. Septembris
Duatlons: kross + rollerslēpošana klasiskajā stilā

Kross masu starts pa grupām un Rollerslēpošana - intervāla starts. Bez Mix zonas. Krosa un Rollerslēpošanas rezultāti tiek summēti kopā.

10:00        Iepriekš reģistrēto dalībnieku starta numuru izņemšana

10:30        Komandu pārstāvju sanāksme

11:00        Starts S10, V10 (šķēršļu josla)

11:30        Starts krosā pa viļņiem

S12 | V12 | S14 | V14 |S16 | V16 | S18, S20, S, S40, S50 | V18, V20, V, V40, V50

12:30        Starts Rollerslēpošanai

S12, V12, S14, V14, S16, V16, S40, S50, S18, S20, S, V40, V50, V18, V20, V

14:30        Latvijas Čempionāta apbalvošana

*Precīzi starta laiki tiks publicēti pēc dalībnieku pieteikumu apkopošanas

 

2022. gada 18. Septembris
Komandu Sprints brīvajā stilā

11:00     Iepriekš reģistrēto dalībnieku starta numuru izņemšana

11:30     Komandu pārstāvju sanāksme

12:00     Starts S10, S12

12:25     Starts V10, V12

12:50     Starts S14, S16

13:10     Starts V14, V16

13:45     Starts S18, S20, S

14:15     Starts V18, V20, V

14:45     Latvijas Čempionāta un Rollerslēpošanas sezonas kopvērtējuma apbalvošanas ceremonija

  

5.     DALĪBNIEKU GRUPAS UN DISTANČU GARUMI

Grupa

Dzimšanas gads

3. posms

Madona

17.09.2022.

18.09.2022.

 

 

 

Kross + rolleri C

Komandu Sprints F

Vīrieši

V

2002. un vecāki

3 km + 6 km

2 x 3 x 1 km

Juniori

V20

2003.-2004. gads

3 km + 6 km

2 x 3 x 1 km

Jaunieši

V18

2005.-2006. gads

3 km + 6 km

2 x 3 x 1 km

Sievietes

S

2002. un vecākas

2 km + 5,1 km

2 x 3 x 1 km

Juniores

S20

2003.-2004. gads

2 km + 5,1 km

2 x 3 x 1 km

Jaunietes

S18

2005.-2006. gads

2 km + 5,1 km

2 x 3 x 1 km

Jaunieši

V16

2007.-2008. gads

2 km + 5,1 km

2 x 2 x 1 km

Jaunietes

S16

2007.-2008. gads

1,5 km + 3,4 km

2 x 2 x 1 km

Jaunieši

V14

2009.-2010. gads

1,5 km + 3,4 km

2 x 2 x 1 km

Jaunietes

S14

2009.-2010. gads

1 km + 2 km

2 x 2 x 1 km

Jaunieši

V12

2011.-2012. gads

1 km + 2 km

2 x 2 x 450 m

Jaunietes

S12

2011.-2012. gads

1 km + 2 km

2 x 2 x 450 m

Bērni

V10

2013. gadā dzimuši un jaunāki

Šķērsļu josla uz rolleriem*

2 x 2 x 450 m

Bērni

S10

2013. gadā dzimušas un jaunākas

Šķērsļu josla uz rolleriem*

2 x 2 x 450 m

Veterāni

V40

1982.-1973. gads

3 km + 6 km

 

Veterānes

S40

1982.-1973. gads

2 km + 5,1 km

 

Veterāni

V50

1972. g. un vecāki

3 km + 6 km

 

Veterānes

S50

1972. g. un vecākas

2 km + 5,1 km

 
           

* Braukšana pa koridoru, astotnieks, slaloms,atmuguriski šķēršla apbraukšana 360 grādi, šķēršļa pārvarēšana

Duatlonā krosam 1,5km un 1 km apļi, rolleriem 2km, 1,7km un 1km apļi

 

6.               SACENSĪBU NOTEIKUMI

6.1.          V10 līdz V20 un S10 līdz S20 vecuma grupu sportistiem atļauts startēt vienu vecuma grupu uzaugšu. V50 un S50 vecuma grupu sportistiem atļauts startēt vienu vecuma grupu uz leju. Izvēlētā grupa un pārstāvētā komanda (t.sk. komandu sprintā) tiek norādīta pirmajā FIS LČ sacensību pieteikumā*, kurā attiecīgais dalībnieks startē un nevar tikt mainīta nākamajos posmos. Dalībnieks tiek vērtēts un ieņem vietu LČ rangā attiecīgajā vecuma grupā, kurā viņš ir pieteikts un startē (skatīt ranga nolikumu). Jāņem vērā, ka V16 un S16 grupas sportists var piedalīties FIS statusa sacensībās, ja ir dzimis vismaz 2007. gadā. Skatīt FIS noteikumus.

* neattiecas uz komandu sprintu. Komandu sprintā startē savā vecuma grupā vai vienu vecuma grupu uz augšu, bet vismaz vienam dalībniekam jābūt savas vecuma grupas pārstāvim.

6.2.          Visiem dalībniekiem obligāti jālieto nostiprinātas aizsargķiveres un vēlamas aizsargbrilles! Ja dalībnieki finišē bez vai ar nenostiprinātu aizsargķiveri, viņš tiek diksvalificēts. Par iespēju nelietot aizsargbrilles paziņo sacensību žūrija. Šāds lēmums var tikt pieņemts gadījumos, ja laikapstākļu dēļ, lietojot aizsargbrilles, tiek apgrūtināta redzamība.

6.3.          Brīvā stila sacensībās atļauts startēt ar rollerslēpēm, kuru parametri ir sekojoši:
- V10-16 un S10-16 grupās START SKATING 71 rollerslēpes: riteņu diametrs ≤ 71mm; platums ≥ 30mm;

- V18, V20, V, V40, V50, S18, S20, S, S40, S50 grupās: melnās gumijas ritentiņi, cietība ≤80A šoriem, diametrs ≤ 100mm; rāmja garums ≥ 530mm.

6.4.          Klasiskā stila sacensībās atļauts startēt ar visa veida klasiskā stila rollerslēpēm ar melnās gumijas ritentiņiem, cietību ≤80A šoriem, diametrs ≤ 80mm. Katrai rollerslēpei jābūt vienam ritenim ar bremžu mehānismu

6.5.          Sacensību noteikumi katrai disciplīnai tiek atrunāti sacensību programmā, kas pirms sacensībām publicēta LSF mājas lapā www.infoski.lv vismaz 7 dienas iepriekš.

6.6.          Sacensību laikā trase tiek slēgta 5 minūtes pirms katra starta, tā ir slēgta līdz sacensību noslēdzošā dalībnieka finišam, šajā brīdī sacensību trasē drīkst atrasties tikai startējošie dalībnieki. Dalībnieki, kas to neievēro var tikt diskvalificēti konkrētajā sacensību dienā, bet klubam/sporta skolai tiek noteikta soda nauda 50 eiro, kas jāsamaksā līdz nākamajai sacensību dienai. Lēmumu pieņem sacensību žūrija, un tas nav pārsūdzams.

6.7.          Čipu vai starta numuru nozaudēšanas vai bojāšanas gadījumā dalībniekam jāmaksā soda nauda – 20 eiro par numuru, 70 eiro par čipu.

Sacensību specifiskie noteikumi:

6.8.          Duatlona krosā starts tiek organizēts pa grupām viļņa veidā.

6.9.          Duatlona rollerslēpošanā ir individuāls intervāla starts.

6.10.       Rezultāts tiek noteikts summējot krosa un rollerslēpošanas laikus.

6.11.       Komandu sprintā komandas startē ar kopējo startu, stafete tiek nodota nākamajam dalībniekam, sasniedzot stafetes līniju (bez pieskaršanās). Tikai pēc stafetes līnijas sasniegšanas nākamais dalībnieks drīkst doties distancē. Par pāragru došanos distancē tiek piemērots laika sods – iegūtais laiks + 15 sekundes.

6.12.       Veicot stafetes maiņu, dalībnieks nedrīkst patraucēt citiem dalībniekiem distancē, kā arī laicīgi jāatgriežas uz nākamo etapu.

 

7.               SACENSĪBU VADĪBA

7.1.          Latvijas čempionāta sacensību žūrija: LSF pārstāvis, galvenais tiesnesis un nacionālais delegāts.

8.               PIETEIKUMI

8.1.          Pieteikšanās sacensībām notiek ar LSF mājas lapas starpniecību ne vēlāk kā 2 dienas pirms attiecīgā posma pirmās sacensību dienas. Tehnisku iemeslu dēļ, minētajā termiņā, pieteikumu var iesniegt rakstiski (e-pasts) uz LSF e-pastu: [email protected]. Dalībnieka vai komandas pārstāvis dalībnieka atsaukumu no sacensībām var nosūtīt līdz sacensību iepriekšējās dienas plkst. 20:00 uz [email protected].

8.2.          Pieteikums netiks pieņemts, ja tas nesaturēs visas elektroniskajā formā pieprasītās ziņas.

·      Komandām, sporta skolām par visiem pieteiktajiem dalībniekiem tiek piestādīts rēķins par dalību sacensībās.

·      Individuālajiem dalībniekiem par dalību jānorēķinās ar pārskaitījumu līdz attiecīgai sacensību dienai pirms ierašanās uz reģistrāciju.

Pārskaitījums jāveic uz:

Biedrība "Latvijas Slēpošanas federācija"

Reģ. Nr. 40008023069

Luminor Bank A/S Latvijas filiāle

Konts: LV35RIKO0002013226036

Kods: RIKOLV2X

vai

A/S Swedbank

Konts: LV19HABA0551031997550

Kods: HABALV22

Maksājuma uzdevumā jānorāda dalībnieka Vārds, Uzvārds, Grupa, LČ posms

Ierodoties uz reģistrāciju, jāuzrāda izdrukāts maksājuma uzdevums vai maksājumu aplikācijas ekrānšāviņš.

8.3.          Par dalībnieku veselības stāvokli, kā arī tehnisko un fizisko sagatavotību ir atbildīga pieteikumu iesniegušā organizācija vai pats dalībnieks.

9.               DALĪBNIEKU REĢISTRĀCIJA

9.1.          Dalībnieku reģistrācijas apstiprināšanu, numuru saņemšanu veic sacensību pieteikumā norādītais pārstāvis vai pats dalībnieks sacensību vietā.

9.2.          Veikt papildus reģistrāciju sacensību dienā nav iespējams, izņemot, aizvietot saslimušu dalībnieku stafetēs.

10.            DALĪBAS MAKSA

10.1.       S10, V10 grupās – nav dalības maksas.

10.2.       S12 – S18, V12 – V18 grupās – 5 eiro par katru sacensību distanci.

10.3.       S20, S, S40, S50, V20, V, V40, V50 grupās - 10 eiro par katru sacensību distanci.

10.4.       Visiem pieteiktajiem dalībniekiem tiek piestādīts rēķins par dalību sacensībās. Dalībnieka vai komandas pārstāvis dalībnieka atsaukumu no sacensībām var nosūtīt līdz sacensību iepriekšējās dienas plkst. 20:00 uz [email protected].

11.            PROTESTI

11.1.       Protestus iesniedz konkrēto sacensību galvenajam tiesnesim 15 minūšu laikā pēc provizorisko rezultātu izlikšanas sacensību sekretariātā. Latvijas čempionāta sacensību protestus izskata un lēmumus pieņem LSF sacensību žūrija. Protesta līdzmaksājums ir 20€ (precīzā skaidrā naudā).

12.            APBALVOŠANA

12.1.       Latvijas Čempionāta grupu ietvaros labāko 3 vietu ieguvējus apbalvo ar LSF čempionāta medaļām un diplomiem.

12.2.       Konkrētās sacensību dienas laureātiem ir pienākums piedalīties apbalvošanas ceremonijā. Ja sacensību dalībnieks vai viņa pārstāvis, iepriekš savlaicīgi nepaziņojot attaisnojošu iemeslu sacensību organizatoriem, neierodas uz apbalvošanu, tas medaļu un diplomu nesaņem.

12.3.       Ārvalstu sportisti Latvijas meistarsacīkstēs tiek apbalvoti ar LSF diplomiem.

13.            REKLĀMAS IZVIETOŠANA SACENSĪBĀS

13.1.       Ekskluzīvas reklāmas izvietošanas tiesības sacensību laikā pieder LSF.

13.2.       Visa iespējamā reklāmas izvietošana šajā laikā obligāti jāsaskaņo ar LSF.

13.3.       Gadījumā, ja LSF biedrs pārkāpj reklāmas izvietošanas aizliegumu, sportisti, kuri pārstāv šo LSF biedru, var netikt pielaisti pie dalības sacensībās.

14.            Foto un publicitāte

14.1.       Sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video sacensību organizatori drīkst izmantot pašreklāmas materiālos bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem

15.            APDROŠINĀŠANA

15.1.       Sacensību organizētāji nenes atbildību par nelaimes gadījumiem vai slimībām.

15.2.       Dalībnieki vai organizācija, kas pieteikusi dalībnieku, ir atbildīga par dalībnieku veselības un nelaimes gadījumu apdrošināšanu.

 

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Atbalstītāji
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv