ski.lv logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 1°C
Vējš: 2m/s

Spotlat balva 2011 Apkārt Gaiziņam

5 • 3 • 2011 / Gaiziņš

OrganizēBiedrība Sporta klubs SPORTLAT

Norises vieta: Gaiziņš, blakus atpūtas kompleksam Golgāts

Atbildīgā persona: Gundars Upenieks 29454195, www.sportlat.lv

 SPORTLAT BALVA 2011

TAUTAS SLĒPOJUMS APKĀRT GAIZIŅAM 2011
NOLIKUMS
LAIKS UN VIETA
Tautas slēpojums notiks sestdien, 2011.gada 5.martā, blakus atpūtas kompleksam „Golgāts”.
Sacensību sākums pieaugušajiem: plkst. 12:30
SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbojoties ar atpūtas kompleksu „Golgāts”.
Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.
SACENSĪBU PROGRAMMA UN NOTEIKUMI
Norise
Laiks/ plkst.
Distance
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
10:00 -12:20
 
Bērnu starts*
11:40
200 – 800 m
Starts meistarības klasei (vīrieši, izņemot V12, V15)
12:30
4 km*4 apļi = 16 km
Starts meistarības klasei (sievietes, izņemot S12, S15)
12:33
4 km*3 apļi = 12 km
Starts S15, V15 un veselības klasei
12:35
4 km*2 apļi = 8 km
Starts S12, V12
12:35
4 km*1 aplis = 4 km
Apbalvošana
15:00
 
* 3 starti – katra vecuma grupa atsevišķi, sākot ar B1 grupu (B1 – 2005.g.dzim. un jaunāki >> B2 – 2003. – 2004.g.dzimušie >> B3 – 2001. – 2002.g.dzimušie). Ja būs daudz bērnu, bērni tiks dalīti papildus arī pēc dzimuma.
Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā! Ja laika apstākļi atļaus, tiks nodrošināta klasikas sliede.
Sacensības norisināsies ar kopējo startu.
Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.
Starta numuri (vīriešiem, izņemot V12, V15) tiek piešķirti:
1. – 2.koridorā, balstoties uz:
* SPORTLAT BALVA 2010 slēpošanas reitingu (40% svars);
* SPORTLAT BALVA 2011 slēpošanas reitings (50% svars);
* slēpojums „Apkārt Gaiziņam” 2010.gada rezultātiem (10% svars).
3. >> .... koridorā, pieteikšanās secībā.
 
Starta koridoru sadalījums meistarības klasei (%-ālais sadalījums var mainīties, atkarībā no dalībnieku skaita):
1.korid. – 10% dalībnieku
2.korid. – 15% dalībnieku
3.korid. – 25% dalībnieku
4.korid. – 50% dalībnieku
DISTANCES
Sacensībās 1 aplis = 4km!
* meistarības klases VĪRIEŠIEM (izņemot V12, V15 grupas)
                                4 km * 4 apļi = 16 km
 
* meistarības klases SIEVIETĒM (izņemot S12, S15 grupas)
                                4 km * 3 apļi = 12 km
* meistarības klases S15, V15 un veselības klase
                                4 km * 2 apļi = 8 km
* S12, V12            4 km * 1 aplis = 4 km
BĒRNIEM – atbilstoša distance katrai vecuma grupai.
Slēpojuma starts/finišs – blakus atpūtas kompeksam „Golgāts”. Trase vijas apkārt Gaiziņkalnam, lielākā daļa trases ir līdzenums, bet ir viens pamata kāpums līdz Gaiziņkalna „plato” (300m virs jūras līmeņa).  Distances platums ~ 5 metri. Grūtības pakāpe – vidēja.
VĒRTĒŠANA
Meistarības klase:
Vīrieši
S12
pēc 1999.gada (iesk.) dzimušās
V12
pēc 1999.gada (iesk.) dzimušie
S15
1996. – 1998. dzimšanas gads
V15
1996. – 1998. dzimšanas gads
S16
1992. – 1995. dzimšanas gads
V16
1992. – 1995. dzimšanas gads
S20
1982. – 1991. dzimšanas gads
V20
1982. – 1991. dzimšanas gads
S30
1972. – 1981. dzimšanas gads
V30
1977. – 1981. dzimšanas gads
S40
1962. – 1971. dzimšanas gads
V35
1972. – 1976. dzimšanas gads
S50
1961. dzimšanas gads un vecākas
V40
1962. – 1971. dzimšanas gads
 
 
V50
1952. – 1961. dzimšanas gads
 
 
V60
1951. dzimšanas gads un vecāki
SPORTLAT BALVA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:
·         Startējot nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - katras vecuma grupas 1 v. >> .....1000 v. – pēc slēpojumā uzrādītā rezultāta, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000.
·         Startējot „īsajā” distancē, nevis nolikumā noteiktajā vecuma grupai atbilstošajā distancē - “īsās” distances absolūtājiem uzvarētājiem (sieviešu un vīriešu konkurencē) tiek piešķirti1000 punkti un pārējo finišējušo punkti tiek noteikti pēc principa - uzvarētāja laiks tiek dalīts ar katra dalībnieka laiku un pareizināts ar sacensību koeficientu. Šeit netiek vērtēti to grupu pārstāvji, kuriem “īsā” distance ir noteikta par pamatdistanci!!!
Veselības klasetiek fiksēts distancē pavadītais laiks. Nav apbalvošanas. Ir viens slēpojums, kurā startē ar kopējo startu.
 
Bērnu grupas:
B1 – 2005.g.dzim. un jaunāki
B2 – 2003. – 2004.g.dzimušie
B3 – 2001. – 2002.g.dzimušie
veic 1 slēpojumu. Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu.
APBALVOŠANA
1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
1. – 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem piemiņas medaļas.
Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.
Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var idrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.
DALĪBAS MAKSA
 
Meistarības klase, izņemot S12, V12, S15 un V15
S12, V12, S15,V15;
Veselības klase
Bērnu grupas
līdz 27.12.2010.
6,- LVL
4,- LVL
1,- LVL
28.12.2010. – 27.01.2011. plkst. 24:00
7,- LVL
5,- LVL
1,- LVL
29.01.2011. (sacensību diena)
9,- LVL
7,- LVL
2,- LVL
 
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas ChampionChip sistēmas.
Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, ChampionChip īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek pārcelta uz nākamajiem SPORTLAT BALVA 2011 posmiem.
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu
-      Rīgā: Sportlat veikalā – Augusta Deglavas iela 7, Rīga Tālr.: 67291526
-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:
-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
 
JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA – 9,- vai 7,- LVL!!! DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.
 
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties caur e-pastu [email protected]
Komandu pieteikums SPORTLAT BALVA 2011 sezonai ar dalībnieku vārdiem, vecuma grupām jānosūta uz SPORTLAT pa e-pastu: [email protected] , vai faksu!
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 15,- LVL.
SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA
SPORTLAT var laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu [email protected] vai zvanot pa tālruni 67291526.
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
PROTESTI
Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- LVL. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
SPORTLAT REKVIZĪTI
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga
Swedbank; Konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9                                                   
Tel.: 67291526; Fakss: 67291527
DAŽĀDI
Sacensību centrā būs iespēja izmantot slēpju sagatavošanas pakalpojumus.
Autotransports jānovieto uz stāvlaukuma, sekojot norādījuma zīmēm.
Ar trasi pirms sacensībām var iepazīties jebkurā laikā.


0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Google.com pase
Atbalstītāji
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv