infoski logo
Šodienas laika prognoze Rīgai
Temp.: 17°C
Vējš: 2m/s

Sacensību kalendārs

8 • 1 • 2011 / Rīga, Uzvaras parks

Sportlat balva 2011. Slēpošanas sprints.

Organizators: Biedrība Sporta klubs SPORTLAT

Atbildīgās personas:

  • Gundars Upenieks (29454195)
  • Jurģis Grants (26548353)

Info: www.sportlat.lv

SLĒPOŠANAS SEZONAS ATKLĀŠANAS SACENSĪBAS RĪGĀ!!!
SPORTLAT BALVA 2011
SLĒPOŠANAS SPRINTS
LAIKS UN VIETA
Slēpošanas sprinta sacensības notiks sestdien, 2011.gada 08.janvārī, Rīgā, Uzvaras bulvārī 15. (Uzvaras parka segmentā, kas atrodas aiz Uzvaras pieminekļa).
Sacensību sākums: plkst. 12:00.
SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē biedrības „Sporta klubs SportLat” komanda, sadarbībā ar sporta skolu „Arkādija”.
Sacensības vada SportLat apstiprināta tiesnešu kolēģija.
SACENSĪBU PROGRAMMA
Norise
Laiks/ plkst.
Norises vieta
Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās
10:00 -11:50
Uzvaras parka slēpošanas trase
Sacensību atklāšana
11:55
Pie slēpju nomas punkta ēkas
1.kvalifikācijas slēpojums
12:00
~ 1 – ~2 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts decembra beigās)
Bērnu starti (3)
12:45
~0,2 – 0,7 km
2.kvalifikācijas slēpojums
13:00
~ 1 – ~2 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts decembra beigās)
Fināla slēpojums
14:00
~ 1 – ~2 km (atkarīgs no sniega daudzuma un vecuma grupām, tiks precizēts decembra beigās)
*Bērnu grupu, 2.kvalifikācijas, fināla slēpojumu starta laiks var tikt koriģēts, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita un          1.kvalifikācijas brauciena norises.
STARTA KĀRTĪBA UN NOTEIKUMI
Sacensības notiek brīvajā slēpošanas stilā!
Sacensībās notiks 2 kvalifikācijas slēpojumi, kuru laiki tiek summēti, un fināla slēpojums. Katrā vecuma grupā fināla slēpojumā piedalās 6 labāko laiku īpašnieki divu kvalifikācijas braucienu summā.
Kvalifikācijas sacensībās dalībnieki startē pa vecumu grupām augošā numuru secībā (atbilstoši starta protokolam). Vecuma grupas startēs sekojošā secībā:
S12 >> S15>> V12 >> V15
S16>>S20>>S30>>S40>>S50>>V16>>V20>>V30>>V35>>V40>>V50>>V60
Kvalifikācijas braucienos - individuālais intervāla starts ar laika intervālu – 10-15 sekundes.
Liela dalībnieku skaita gadījumā organizatoriem ir tiesības rīkot pāru startu ar intervālu - 15 sekundes.
Dalībnieki startē pa vecuma grupām augošā numuru secībā ( 1-2-3 utt)
Fināla slēpojumā piedalās 6 labāko laiku īpašnieki katrā vecuma grupā.
Fināla slēpojums katrai vecuma grupai notiek atsevišķi. Vecuma grupas startēs ar kopējo startu tādā pat secībā kā kvalifikācijas slēpojumos. Katra nākamā grupa startē, kad iepriekšējā ir finišējusi.
Bērnu starti - pēc 1.kvalifikācijas slēpojuma.
3 starti:
SB1, VB1 – 2005.g.dzim. un jaunāki >> SB2, VB2 – 2003. – 2004.g.dzimušie >> SB3, VB3 – 2001. – 2002.g.dzimušie
VĒRTĒŠANA
Meistarības klase:
Sievietes
Vīrieši
S12
pēc 1999.gada (iesk.) dzimušās
V12
pēc 1999.gada (iesk.) dzimušie
S15
1996. – 1998. dzimšanas gads
V15
1996. – 1998. dzimšanas gads
S16
1992. – 1995. dzimšanas gads
V16
1992. – 1995. dzimšanas gads
S20
1982. – 1991. dzimšanas gads
V20
1982. – 1991. dzimšanas gads
S30
1972. – 1981. dzimšanas gads
V30
1977. – 1981. dzimšanas gads
S40
1962. – 1971. dzimšanas gads
V35
1972. – 1976. dzimšanas gads
S50
1961. dzimšanas gads un vecākas
V40
1962. – 1971. dzimšanas gads
 
 
V50
1952. – 1961. dzimšanas gads
 
 
V60
1951. dzimšanas gads un vecāki
Fināla slēpojumā, ja ir vienādi rezultāti, augstāku vietu ieņem tas sportists, kuram labāka kvalifikācijas slēpojumu laiku summa. Pārējās vietas (7 v. >> ) tiek iedalītas pēc labākās kvalifikācijas slēpojumu rezultātu summas.
SPORTLAT BALVA reitinga punktus par attiecīgo posmu aprēķina sekojoši:
·         katras vecuma grupas 7 v. >> .....1000 v. – pēc kvalifikācijas slēpojumu rezultātu summas, rēķinot attiecību pret attiecīgās grupas kvalifikāciju uzvarētāja rezultātu pēc koeficenta 1000;
·         katras vecuma grupas 1. – 6.vietai – pēc fināla slēpojuma rezultāta, uzvarētājam piešķirot 1000 punktus.
-          ja kādam no šiem dalībniekiem punktu skaits, rēķinot pēc fināla slēpojuma rezultāta, sanāk mazāks kā 7.vietai, piešķiram viņam tik punktus, cik ir 7.vietai;
-          ja dalībnieks neierodas uz fināla slēpojumu, piešķiram viņam tikpat punktus, cik ir 7.vietai.
Bērnu grupas:
B1 – 2005.g.dzim. un jaunāki
B2 – 2003. – 2004.g.dzimušie
B3 – 2001. – 2002.g.dzimušie
veic 1 slēpojumu. Katra grupa startē atsevišķi ar kopējo startu.
APBALVOŠANA
1. - 3. vietu ieguvēji katrā vecuma grupā tiek apbalvoti ar sponsoru sarūpētām balvām.
1. – 3.vietu ieguvēji katrā bērnu vecuma grupā saņem piemiņas medaļas.
Visi finišējošie bērnu vecuma grupu dalībnieki saņem pārsteiguma balviņas.
Visi finišējušie dalībnieki pēc sacensību rezultātu ievietošanas www.sportlat.lv var idrukāt savus individuālos diplomus – sertifikātus.
DALĪBAS MAKSA
 
Meistarības klase, izņemot S12, S15 un V12, V15
S12, S15, V12,V15
Bērnu grupas
līdz 06.12.2010.
6,- LVL
4,- LVL
1,- LVL
07.12.2010. – 06.01.2011. plkst. 24:00
7,- LVL
5,- LVL
1,- LVL
08.01.2011. (sacensību diena)
9,- LVL
7,- LVL
2,- LVL
Rīgas sporta skolu slēpošanas treniņgrupu audzēkņiem Ls 2.50 (piesakoties līdz 06.01.2011.) un Ls 4.00 (piesakoties sacensību dienā). Lūgums treneriem – audzēkņu pieteikumus sūtīt uz sportlat@sportlat.lv. Dalības maksas veikt ar pārskaitījumu, pamatojoties uz izrakstītu rēķinu, vai sacensību dienā.
 
Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas ChampionChip sistēmas.
Dalības maksā ietilpst dalībnieka numurs, MyLaps (ChampionChip) īre, apkalpojošais personāls, pārsteiguma balvas, dzirdināšana, kā arī uzkodas finišā.
Dalībniekiem, kuri uz sacensībām neierodas, samaksātā nauda netiek atgriezta. Sacensību posma atcelšanas gadījumā, dalības maksa netiek atgriezta. Tā tiek pārcelta uz nākamajiem SPORTLAT BALVA 2011 posmiem.
PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM
-      interneta mājas lapā www.sportlat.lv, aizpildot pieteikšanās formu
-      Rīgā: Sportlat veikalā – Augusta Deglavas iela 7, Rīga Tālr.: 67291526
-      Sacensību dienā – sacensību reģistratūrā no plkst. 10:00
Dalības maksas apmaksas veids, piesakoties www.sportlat.lv:
-      swedlink norēķinu forma (Swedbank klientiem)
-      nordea e-maksājumu (Nordea klientiem)
-      ar pārskaitījumu uz Sporta kluba SportLat norēķinu kontu (skatīt rekvizītus), maksājuma uzdevumā norādot: sacensību nosaukumu; dalībnieka vārdu; dalībnieka uzvārdu; personas kodu; vecuma grupu.
-      izmantojot kredītkaršu un debetkaršu norēķinu internetā (Visa, MasterCard, Visa Electron, Maestro u.c.). Jūsu kredīt-/debetkartei jābūt aktivizētai iespējai - norēķināties internetā, izmantojot 3D-secure pieslēgumu.
 
JA DALĪBAS MAKSA LĪDZ SACENSĪBU DIENAI NAV PĀRSKAITĪTA, SACENSĪBU DIENĀ JĀMAKSĀ PILNA MAKSA – 9,- vai 7,- LVL!!!DALĪBAS MAKSAS APMĒRU NOSAKA PĒC TĀ DATUMA, KAD TĀ TIEK MAKSĀTA, NEVIS PĒC PIETEIKŠANĀS DATUMA.
 
! Organizācijas un komandas var saņemt rēķinu un veikt apmaksu ar pārskaitījumu. Rēķina apmaksa jāveic 3 dienas līdz sacensību sākumam. Kontaktēties caur e-pastu sportlat@sportlat.lv
Komandu pieteikums SPORTLAT BALVA 2011 sezonai ar dalībnieku vārdiem, vecuma grupām jānosūta uz SPORTLAT pa e-pastu: sportlat@sportlat.lv , vai faksu!
Čipu bojāšanas vai nozaudēšanas gadījumā jāmaksā 15,- LVL.
SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA
SPORTLAT var laika apstākļu dēļ (sniega trūkums) atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.sportlat.lv, kā arī izsūtot e-pastu SPORTLAT datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama arī sūtot jautājumus uz e-pastu sportlat@sportlat.lv vai zvanot pa tālruni 67291526.
DROŠĪBA
Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 67291526.
Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
PROTESTI
Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- LVL. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.
SPORTLAT REKVIZĪTI
Biedrība sporta klubs “SportLat”
Reģ.Nr.: 40008107277
Adrese: A.Deglava iela 7, Rīga
Swedbank; Konts: LV64 HABA 0551 0148 3035 9                                                   
Tel.: 67291526; Fakss: 67291527

 

 

0 Komentāri

Lai pievienotu komentāru, ienāc ar kādu no sociālajiem tīkliem:
Draugiem.lv pase
Facebook.com pase
Twitter.com pase
Google.com pase
Atbalstītāji
Atbalstītāji

Latvijas Slēpošanas federācijas informatīvais portāls infoski.lv